Klicka för att se grafiken i ett större format

 

De allra otryggaste jobben – behovs-, tim- och allmänvisstidsanställningar – utgör nu en tiondel av arbetsmarknaden.

Enligt Statistiska centralbyrån har de tidsbegränsade anställningarna etablerat sig på en ny högre nivå sedan 90-talet. Under årets första kvartal står dessa för ungefär en sjundedel av arbetsmarknaden, eller 600 000 arbetstillfällen. Andelen har varierat något under 2000-talet beroende på hur ekonomin utvecklats. När konjunkturen går upp ökar visstidsanställningarna, men i nedgång försvinner dessa jobb först.

Men i begreppet tidsbegränsade anställningar samsas en rad olika anställningsformer. Det innebär att provanställningar, långa föräldraledighetsvikariat och sms-jobb buntas ihop. En närmare granskning visar att den totala siffran döljer stora förskjutningar inom gruppen.

carlennyBehovs- och timanställningar har ökat stadigt i över 20 år, medan tryggare visstidsanställningar, som vikariat, prov- och projektanställningar, minskar. Det har bidragit till att de anställningsformer som forskare betecknar som de allra mest otrygga numera står för rekordhöga nio procent av jobben på den svenska arbetsmarknaden.

– I grunden hör det ihop med att arbetslösheten har ökat. När vi hade full sysselsättning kunde arbetstagarna ställa krav, och många tog bara fasta jobb. Samtidigt har förändrad lagstiftning öppnat för större möjligheter att anställa på viss tid, säger Stefan Carlén, förbundsekonom på Handels.

– Införandet av allmän visstid för sju år sedan, som innebär att arbetsgivarna inte längre behöver motivera visstidsanställningar, medförde ett markant hopp uppåt. Sedan dess har andelen extremt otrygga anställningar ökat raskt, fortsätter han.

Men den bedömningen delar inte Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv:

– Lagförändringen har sammantaget haft en liten betydelse. Andelen visstidsanställningar har varit oförändrad sedan dess. De flesta arbetsgivare har ett intresse av en långvarig relation med sina anställda.

Hans förklaring är att förändringar som utökade öppettider kan ha bidragit till ett ökat behov av behovs- och timanställningar.

– Visstidsanställningar är i hög utsträckning en språngbräda in på arbetsmarknaden. Varje kvartal får 100 000 personer ett nytt jobb, och 80 000 av dessa är visstidsanställningar. Samtidigt går 70 000 personer varje kvartal från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning, säger Patrik Karlsson.

Förbundsekonomen Stefan Carlén pekar dock på att behovs- och timanställningar i mindre utsträckning än prov- och projektanställningar leder vidare till fasta jobb.

– Visstidsanställning är en mycket sämre språngbräda nu än tidigare, säger Stefan Carlén.

Gunnar Aronsson, professor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet, har under en längre tid forskat om visstidsanställningar. Han beskriver utvecklingen som ett sätt för arbetsgivarna att hantera den turbulens som en starkt föränderlig omvärld medför.

Genom fler lösliga anställningar förskjuts osäkerhet och oförutsägbarhet till arbetstagare i arbetsmarknadens periferi. Aronsson betonar att otrygga jobb är förknippade med starka känslor, främst oro.

– Oro, trötthet och sömnsvårigheter är symptom som blir allt vanligare i befolkningen, medan andra symptom ligger still. Dessa tre ökar främst bland yngre och kvinnor. Det hänger ihop med utvecklingen av de otrygga anställningarna, säger han.