Det har tagit tvärstopp i förhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv om ett nytt omställningsavtal och nya turordningsregler. De har inte träffats sedan före jul och inga nya möten är planerade.

Niklas Hjert, ordförande för PTK:s förhandlingsgrupp, berättar att parterna hade planerat in slutförhandlingar vid årsskiftet.

– Vi kunde bara konstatera att vi stod för långt ifrån varandra och sedan dess har vi inte hittat några nya öppningar, säger han.

Grundidén i förhandlingarna är att byta bättre utbildning för uppsagda och utbildningsmöjligheter för dem som har arbete mot en uppluckring av turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetet har tidigare kunnat berätta att arbetsgivarna lyft fram ett förslag med ändrade turordningsregler där kompetens ska ges större betydelse och anställningstid få mindre tyngd vid uppsägningar. Dessutom ska en arbetsgivare kunna göra ett visst antal undantag i varje turordningskrets enligt förslag.

PTK har presenterat ett förslag med andra förändringar av turordningsreglerna. PTK-förhandlarna kan tänka sig att arbetsgivarna får nya möjligheter att göra undantag vid uppsägningar. Deras förslag innebär att en arbetsgivare får göra ett undantag om det är upp till tio anställda på en driftsenhet, två undantag om det är mellan 11 och 50 tjänstemän på en driftsenhet och tre undantag om det är fler än 51 personer vid driftsenheten.

PTK vill att omställningsstödet även ska omfatta sjuka och visstidsanställda. Dessutom finns tankar om att anställda tjänstemän ska kunna studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det ska bli ekonomiskt möjligt genom en kollektivavtalsstiftelse.

Regeringen har ställt sig positiv till sådana studiemöjligheter. Regeringen kan underlätta genom att se till att det finns försörjning och genom att se till att det finns relevanta utbildningar. Förhoppningen är att de studerande tjänstemännen ska 80 procent av sin lön när de utbildar sig. Dessutom undersöker regeringen möjligheten att delta i kortare utbildningar med bibehållen a-kassa.

Däremot har regeringen sagt att turordningsreglerna inte är något för den, utan förändringar av dem måste skötas av fack och arbetsgivare.

– Vi tycker fortfarande att det här är viktiga frågor som borde lösa i förhandlingar mellan oss och arbetsgivarna, säger Niklas Hjert.

Men PTK och Svenskt Näringsliv har inte träffats efter nyår, inga förhandlingar pågår och inga nya förhandlingsmöten är inplanerade.

– Jag tror att det behövs nya omständigheter för att vi ska komma igång igen. Jag vill dock inte spekulera i vad det skulle kunna vara, säger Niklas Hjert.