De anställda i tvättindustrin är särskilt hårt drabbade av belastningsskador. Foto: Angelica Karlsson

 

Fler industriarbetare skadas på jobbet, enligt IF Metall. Fackets undersökning visar att var tredje medlem har fått belastningsskador av jobbet.

Det är ett tufft jobb att arbeta inom industrin. En medlemsundersökning IF Metall genomfört med hjälp av SCB, visar att 65 procent av medlemmarna anser sig ha fått någon form av besvär av sitt arbete.  De vanligaste besvären är belastningsskador, hörselskador och kläm- eller skärskador.

Skadorna blir dessutom vanligare, enligt facket, som pekar ut de allt mer slimmade arbetsorganisationerna som den viktigaste orsaken. När personalen skärs ner ökar de löpande banden med enformigt arbete. Dessutom ska mer arbete göras på kortare tid.

– Antalet goda arbeten minskar stadigt medan antalet onda ökar. Det visar sig nu i att allt fler får besvär av sitt arbete, säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

Allra vanligast är belastningsskadorna, som drabbar nästan en tredjedel av IF Metalls medlemmar.  Kvinnor drabbas oftare än män och inom tvättindustrin uppger nästan hälften, 46 procent, att de fått belastningsskador av jobbet.

– Belastningsskadorna är ett gigantiskt problem, säger Anders Ferbe.

– Det är inte rimligt att så många ska slita ut sig på jobbet 2014. Det är jobben och arbetsplatserna som måste anpassas efter människorna och inte tvärtom.

För att vända den negativa trenden behövs ett antal insatser.

– Det handlar om att de anställda ska kunna påverka sitt arbete, att få en balans mellan ansvar och befogenheter och ha möjlighet att ta igen sig om de ska minska risken att slitas ut, säger Lea Skånberg, chef för IF Metalls arbetsmiljö- och försäkringsenhet.

IF Metall uppger att förbundet nu avsätter betydande resurser till utbildning, både för vanliga anställda så att de kan utvecklas på arbetet och för att få fler och bättre utbildade skyddsombud.

En särskild satsning kommer också att göras för att se hur de kvinnodominerade arbetena kan utvecklas för att minska risken för utslitning. Där kommer arbetet att inledas just i den hårt drabbade tvättindustrin.

– Men det här är inget vi kan göra ensamma. Det krävs ett ökat samarbete med vår motpart, arbetsgivarna, för att minska belastningsskadorna. Vi kommer att ta initiativ till det, säger Anders Ferbe.

Han efterlyser också mer resurser till Arbetsmiljöverket och ökade anslag till forskning för att få sundare arbetsplatser.

– Vi behöver ta krafttag från flera håll och göra det gemensamt, säger han.

IF Metalls undersökning skickades i slutet av förra året ut till 6 000 medlemmar på åtta olika avtalsområden. Knappt hälften besvarade enkäten.

Så har IF Metalls medlemmar det på jobbet

65 procent har fått besvär av arbetet.

31 procent har fått belastningsskador av arbetet.

46 procent har ett fysiskt tungt arbete mer än halva arbetstiden. Detsamma gäller 74 procent inom tvättindustrin.

37 procent har alldeles för mycket att göra på jobbet. Inom tvättindustrin är andelen 57 procent.

54 procent har arbeten som är enformiga mer än halva arbetstiden. Detsamma gäller 67 procent av kvinnorna.

54 procent tvingas utföra samma arbetsmoment flera gånger i timmen. Detsamma gäller 72 procent av kvinnorna.

Källa: IF Metalls arbetsmiljöenkät. Uppgifterna bygger på hur medlemmarna själva upplever sin situation.