Bidraget till fas 3-anordnare kan vara olagligt statsstöd i vissa fall. Den bedömningen gör Jörgen Hettne, doktor i europeisk integrationsrätt och forskare vid Sieps, Svenska institutet för Europapolitiska studier.

– Stödet har aldrig förhandsgodkänts av EU-kommissionen. Om Arbetsförmedlingen inte har följt EU:s kriterier för sysselsättningsstöd ska bidragen anmälas till EU. EU-kommissionen kan få för sig att inleda ett överträdelseärende mot Sverige och kräva tillbaka pengar, säger han.

Gränsen för bidrag till arbetsgivare går vid 200 000 euro på tre år eller 1,8 miljoner kronor. Det är EU:s maxbelopp. Över den gränsen ska tveksamheter anmälas. Det räcker med runt tio fas 3-deltagare för att komma upp i den summan.

Regeringen har inte anmält bidragen till fas 3-anordnare till EU-kommissionen. I stället ska Arbetsförmedlingen se till att inga fas 3-bidrag strider mot EU-rätten. Det skriver regeringen i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin.

Därmed ligger ansvaret på Arbetsförmedlingen. På den punkten är Jörgen Hettne och Tommy Iseskog, expert på EU-rätt och arbetsrätt, överens.

– Regeringen lägger över bollen på Arbetsförmedlingen, som ska se till att inga utbetalningar strider mot EU-reglerna. Tekniken är lite märklig. Regeringen säger att Arbetsförmedlingen kan betala ut stöd, men ger inte sken av att det finns hur många problem som helst med stödet, anser Jörgen Hettne.

Fas 3 startade i mars 2009. Drygt fem år senare utreder Arbetsförmedlingen om vissa utbetalningar av anordnarbidrag kan vara olagligt statsstöd. Riskerna uppmärksammades i utredningen om felaktiga utbetalningar, som kom i mars.

– Kravet att kvalitetssäkra tillämpningen ligger på Arbetsförmedlingen och ingen annan. Myndigheten måste se till att förordningen tillämpas rätt. Man kan tycka att Arbetsförmedlingen borde ha kollat utbetalningarna av bidragen varje år, säger Tommy Iseskog.

Arbetsförmedlingens utredning blir klar inom några veckor. Slutsatsen kan bli att en del utbetalda fas 3-bidrag var olagligt statsstöd. Då måste Arbetsförmedlingen anmäla det till regeringen. Bara regeringen kan anmäla olagligt statsstöd till EU-kommissionen.

EU:s statsstödsregler slår vakt om fri konkurrens. Statligt stöd får inte leda till att enskilda företag får fördelar mot konkurrenterna.

Regeringen bollar över ansvaret

Regeringen lägger hela ansvaret på Arbetsförmedlingen. Så här står det i förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin:
”När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet, ska Arbetsförmedlingen säkerställa att intge vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”