Fler deltidsarbetslösa har blivit arbetslösa på heltid. Deltidsanställda med högst halvtid löper större risk att bli långtidsarbetslösa. Deltidsarbetande i allmänhet har inte haft det lättare att få heltidsjobb.

Det är några slutsatser i Riksrevisionens granskning av 75-dagarsregeln. Regeln infördes i december 2008 och innebär att deltidsarbetslösa får stämpla upp till heltid i högst 75 dagar mot tidigare 300.

Däremot har anställda med långa deltider slutat stämpla och lämnat Arbetsförmedlingen mer än deltidsanställda som jobbar högst halvtid. De ändrade reglerna kan ha betytt att fler har gått från långa deltider till heltid.

Riksrevisionen efterlyser riktade insatser för att hjälpa deltidsarbetslösa, i stället att låta dem bli långtidsarbetslösa med ökade kostnader både för individen och samhället som följd.

Fram till 2007 var arbetslösa en prioriterad målgrupp för Arbetsförmedlingen. Erfarenheterna från den tiden visar att korta och billiga insatser, som körkorts- eller kassautbildning, ofta kan vara skillnaden mellan hel- och deltid. Dessutom behöver många deltidsarbetslösa i vården bättra på sina kunskaper i svenska.

När regeringen införde 75-dagarsregeln var motivet både att spara pengar och att hjälpa kvinnor ur deltidsfällan. Kvinnor blev inte hjälpta. Siffror från Statistiska centralbyrån och regeringens tillsynsorgan för a-kassan, IAF, visar att ungefär lika många jobbar deltid nu som 2008. Däremot har antalet deltidsstämplande halverats från 54 000 2008 till 28 000 2013.

Ändå blev besparingen bara sex miljarder under reformens första två år – mot åtta miljarder som regeringen hade räknat med.

– Denna relativt stora avvikelse på två miljarder borde fortlöpande ha rapporterats till riksdagen. Detta särskilt mot bakgrund av att underlaget till beräkningarna var osäkert, skriver Riksrevisionen.

Det har gått mer än fem år sedan 75-dagarsregeln infördes. Regeringen har ännu inte utvärderat reformen. I juni 2011 körde de rödgröna och Sverigedemokraterna över regeringen i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Den samlade oppositionen krävde en översyn av villkoren för deltidsarbetslösa. Regeringen skickade alltihop vidare till den parlamentariska socialföräkringsutredningen.

Först i januari nästa år, mer än sex år efter reformen, blir utvärderingen klar.

– Granskningen visar att det är viktigt att tidigt planera för och därefter utvärdera arbetsmarknadspolitiska reformer, säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.