Volkswagens bud på Scania är för lågt, enligt en oberoende kommitté i Scanias styrelse, som rekommenderar aktieägarna att inte sälja.

Men VW:s besked är att budet ligger fast. Frågan är nu om minoritetsägarna kan – och vill – försöka stoppa affären.

– Vi tycker att det bud på 200 kronor som Volkswagen har lagt på Scania är för lågt i förhållande till värdet på bolaget, säger Peter Wallenberg junior, som ingår i kommittén.

VW har bjudit 200 kronor för varje aktie som företaget inte redan kontrollerar, förutsatt att man når över 90 procents ägande. Men budet återspeglar alltså inte Scanias långsiktiga fundamentala värde, enligt kommittén. Den har dock inte tagit ställning till vad det rätta priset skulle kunna vara.

– Vi anser inte att det är vår uppgift, säger Wallenberg.

Som en effekt av beskedet föll aktien och kostar nu en bra bit under budnivån.

Kommittén som uttalat sig består av de personer i Scanias styrelse som inte har någon intressekonflikt med budgivaren Scania. Den tillsattes två dagar efter budet hade lagts, det vill säga den 23:e februari. Två av dem representerar facken på Scania.

En av kommitténs ledamöter, Peter Abele, tycker dock att erbjudandet är tillräckligt eller till och med lönsamt för investerare med en kortsiktig investeringshorisont, medan han råder långsiktiga investerare att behålla sina aktier.

Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken, tycker att det var oväntat att kommittén avfärdade budet, som han själv anser är rimligt.

– Vi hade nog räknat med att kommittén lite motvilligt skulle säga att det var ett rimligt bud. Men när jag lyssnar på vad kommittén säger känns det som att de har en syn på att Scania skulle vara värt mycket mer än 200 kronor.

Flera svenska pensionsfonder finns bland de tio största ägarna i Scania – Alecta, AMF, Skandia, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden och Handelsbanken fonder. Skandia har för avsikt att säga nej till budet, medan de övriga överväger hur de ska göra.

Engellau tror att det kan bli svårt för motståndarna att skrapa ihop de tio procent som krävs för att hindra att budet går igenom, samtidigt som han inte vill spekulera i om affären kommer att lyckas.

Men kommitténs utlåtande påverkar hittills inte VW-ledningen, som meddelade att det lagda budet trots kritiken ligger fast.

”Det erbjudna priset om 200 kronor för varje aktie i Scania gör det enligt vår uppfattning möjligt för Scanias aktieägare att realisera det maximala värdet de realistiskt kan förvänta sig av sin investering”, skriver VW i ett pressmeddelande.