Inför Volkswagens övertagande av Scania vill facket ha garantier för att produktion, forskning och huvudkontor blir kvar i Sverige. Om det är möjligt återstår att se.

– Vi har en oro som vi försöker hantera. Representanter för Volkswagen har sagt en del saker som vi vill ha garantier för, till exempel om arbetstillfällen.

Michael Gustafsson är vice ordförande för IF Metallklubben på Scania i Södertälje och den som uttalar sig i frågor om ägaren Volkswagens väntade övertagande av Scania AB. Scania tillverkar lastbilar och bussar och den 21 februari kom Volkswagen med sitt bud på Scania, 200 kronor per aktie, något som skulle öka ägandet från 60 till 100 procent.

– Vi vill inte tappa inflytande, beslut ska inte flytta till Tyskland. Var man fattar beslut som är avgörande för våra medlemmar är en viktig fråga, säger Michael Gustafsson.

I Tyskland har Volkswagen en garanti för sysselsättningen i fabrikerna. IF Metall vill ha samma styrka som sin tyska motsvarighet IG Metall och de båda facken diskuterar nu hur deras ställning kan bli mer lika.

Är det överhuvudtaget möjligt?

– Det vet jag inte än. Det vi vet är att Volkswagen har gett sådana garantier tidigare. Vi tittar nu på vad man gjort då. Inga förhandlingar har inletts ännu.

Blir det en konfliktsituation mellan de tyska och svenska Metallfacken i och med att ni har olika villkor?

– Nej medbestämmandet har man inom sitt bolag, jag har svårt att se en konflikt mellan oss.  Volkswagen har inte tidigare ställt sina olika märken mot varandra.

Vilka är riskerna med övertagandet?

– Ja, vilka är riskerna som inte fanns tidigare? Det finns inget som säger att Scania inte kan flytta utomlands redan i dag. Men några spärrar försvinner om det inte är ett aktiebolag, det blir en annan process kring beslut i bolaget.

Samtidigt vet Michael Gustafsson att erfarenheten att ha sett Saab försvinna är påtaglig för många.

– Det är något det går att dra växlar kring det men det är annorlunda med Volkswagen, de har inte visat att de agerar så.

Kan man genomföra det här och tala så tydligt om samordningsvinster som Volkswagen gör utan att någon drabbas?

– Jag kan inte svara på det, det är en process som kommer i framtiden. Det finns redan nu ett forum för diskussioner kring att beslut inte ska drabba arbetstillfällen.

Målet för IF Metall är inte färre arbetstillfällen utan fler.

– Ja, vi är självsäkra när det gäller vår produkt. Forskning och utveckling är nära knutet till produktionen, det är svårt att ta bort något och samtidigt behålla ett vinnande koncept.

Arbetsgivare på Scania uttalar sig inte i ägarfrågor och Volkswagens ledning har inte gått att nå för Arbetet. I Svenska Dagbladet har dock Martin Winterkorn, både Volkswagen koncernchef och ordförande i Scania, sagt att Scania ska växa. Han undviker i den intervjun att garantera alla jobb.

Johan Järvklo är ordförande i IF Metallklubben på Scania och arbetstagarrepresentant i styrelsen. Just nu besöker han Scaniafabrikerna i Latinamerika, Frankrike och Holland.

– I och med att många i styrelsen är jäviga får han träda in som beslutande och det begränsar hans fackliga roll, konstaterar Michael Gustafsson.