Testvinnaren är Gipecos Gipresso moppressvagn komplett.

Utvecklingen av svabbvagnar lämnar mycket att önska. De flesta modeller är omständliga, svåråtkomliga och medför dåliga arbetsställningar. Detaljerna blir avgörande i vårt test och den dyraste vagnen imponerar föga.

Enligt AFA Försäkringar är städare den yrkesgrupp som har flest långtidssjukskrivningar. Den vanligaste diagnosen är sjukdomar i skelett och rörelseorgan som främst drabbar axlar, nacke och rygg. Belastningsskadorna orsakas av repetitivt och tungt manuellt arbete, obekväma arbetsställningar samt stress.

Eftersom ergonomiskt utformade redskap kan underlätta städarbetet har vi valt att titta närmare på utbudet av svabbvagnar.

Våtsvabbning är varken det mest moderna eller det mest lättarbetade sättet att rengöra golv på. Det är tungt och ohygieniskt jämfört med modernare alternativ där torr eller fuktad mopp används. Svabbutrustning säljs dock i stor utsträckning och det finns områden där vatten och svabb är lämpligast, till exempel vid hårt smutsade golv eller när vätska behöver torkas upp.

Den enklaste typen av svabbvagnar består av en vagn med svabbpress, vattenhink samt svabbskaft och svabbgarn. Helst ska utrustningen gå att justera både efter användare och användningsområde, anser Ruth Carlsson, handläggare i ergonomi vid Arbetsmiljöverket.

– En bra ställning när du svabbar innebär sänkta axlar och raka handleder. Överarmarna ska vara nära överkroppen och du ska undvika att arbeta med lederna i ytterläge eftersom du inte har full kraft där och belastningen ökar.

Ett svabbskaft ska därför kunna justeras med ett enkelt grepp för att passa olika långa personer, men också för exempelvis trappstädning. Om skaftet är möjligt att vinkla så kommer du lättare åt i trånga utrymmen utan att krumma ryggen.

En svabbvagn ska vara lätt att framföra, även över trösklar och in i hissar. Låsbara hjul ökar stabiliteten och underlättar när svabben ska pressas. Höj- och sänkbart körhandtag gör att både långa och korta personer kan ha en god hållning vid körning.

Vagnens konstruktion har också betydelse för hur lättåtkomlig utrustningen är – och om det finns någon risk att klämma sig. Även detaljer som vassa kanter och oklädda handtag spelar in.

Den enda testade vagnen med justerbart körhandtag är Svabbvagn Speedo från Hygienteknik. Det är en avskalad och smidig vagn som i stort är enkel att hantera men som har förbättringsmöjligheter.

Vinner testet gör dock Gipeco Gipresso moppressvagn som, trots att den är något låg för långa personer, både är praktisk, ergonomisk och av hög kvalitet. Sämst är Nick svabbvagn som är av klen plast, trög att manövrera och omständlig att hantera.

Linn Björklund/WiseGuide

• Se testet (pdf-fil):  test_svabbvagnar