Torun-webbtopp

 

– Det finns redan lagar, upprepar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) med en åsnas envishet i interpellationsdebatten när Ali Esbati (V) försöker få svar på hur man ska trygga taxichaufförernas villkor. Gång på gång förklarar Ali Esbati hur Allonias Sebhat blev sparkad från Taxi Kurir när han försökte organisera sina kollegor fackligt för bättre villkor.

– Det råder fri föreningsrätt i Sverige, och man får inte säga upp någon av personliga skäl, utan att nogsamt redogöra för vilka, menar arbetsmarknadsministern.

Trots att hon flera gånger får den verkliga situationen beskriven för sig; att han blev uppsagd på grund av arbetsbrist, när Taxi Kurir såg till att växeln slutade koppla samtal om körningar till honom.

Det är bra att det finns lagar som tryggar vår rätt till att organisera oss i facket. Det är också bra att arbetsgivare inte får säga upp oss utan skäl. De lagarna har vi inte nuvarande regering att tacka för.

Men när de lagarna inte är tillräckliga. När våra rättigheter, på grund av en ökad andel osäkra anställningar och upphandlingar med krav på lägsta anbud i stället för kollektivavtal, upprepade gånger kränks. Då är det meningslöst att ha en arbetsmarknadsminister som inte förstår att verkligheten sedan länge krävt en förändring av lagtext.