Martin Klepke webbledartopp

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att regeringen är värd ett grattis!

Ni har visserligen inte lyckats minska kvinnors ofrivilliga deltid, men genom att försämra för männen har ni gjort eländet mer jämställt.

Den traditionella bilden av dem som vill öka sin arbetstid är kvinnor inom offentlig sektor som inte ges något annat alternativ än att jobba deltid. LO:s krav har därför länge varit att grunden för alla anställningar ska vara tillsvidareanställningar på heltid.

Men Statistiska centralbyråns senaste arbetsmarknadsundersökning visar att en ny bild börjar ta form.

Det skulle varit klädsamt om denna bild varit att alliansens politik gjort det möjligt för alla som vill och kan jobba att också jobba i den utsträckning de vill.

Det skulle varit en positiv nyhet inför valet om inte annat.

Men i stället visar siffrorna att ofrivilligt låg arbetstid numera också gäller män.

Det här är en följd av de alltfler osäkra anställningar som skapats då regeringen tillåtit företag att stapla tillfälliga anställningar på varandra, en åtgärd som för övrigt strider mot EU:s regelverk och där regeringen redan har struntat i en rad påpekanden från EU-kommissionen om regelbrott.

Den allt större ofrivilliga undersysselsättningen är också ett resultat av fler så kallade sms-anställningar där de anställda kan ringas in vid behov och gå utan jobb resterande tider.

Närmare 20 procent av all den tid svensk produktion går miste om i outnyttjad arbetskraft utgörs i dag av personer som faktiskt har ett jobb men som vill jobba mer.

När det gäller könsfördelningen har andelen av kvinnor som vill jobba mer varit hög och relativt konstant ända sedan 2001, konstaterar Statistiska centralbyrån.

Men nu är alltså andelen bland kvinnor och män lika stor.

Jämställdheten är uppnådd!

Eller?