EU begränsar inte strejkrätten inom kollektivtrafiken, vilket LO tidigare befarat.
– Förslaget röstades ned med stor majoritet, säger EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S).

I dag, onsdag, röstade EU-parlamentet igenom det fjärde järnvägspaketet som ska öka konkurrensen inom järnvägstrafiken.

Fackförbundet Seko och LO oroades inför omröstningen. EU-parlamentets transportutskott ville nämligen lagstifta om en miniminivå för kollektivtrafiken, även under transportstrejker.

– Vi kan aldrig acceptera att EU går in och försöker begränsa strejkrätten, skrev Sekos ordförande Janne Rudén och Johan Danielsson (S).

I dag vid middagstid röstade parlamentet igenom järnvägspaketet, men skrivelsen om begränsad strejkrätt togs bort. Innan paketet kan genomföras ska det ske förhandlingar med EU:s ministerråd.

Beslutet innebär att de länder som lägger ut tågtrafiken endast på en operatör i framtiden måste motivera varför inte fler är med i upphandlingen. Det ska dessutom bli lättare för små tågoperatörer att certifiera sig och få tillgång till rälsen.

I järnvägspaketet finns även skrivningar om vad som ska gälla då järnvägsoperatörer byts ut vid upphandlingar. Likartade villkor ska gälla hos de företag som tar över järnvägstrafiken – och rimliga anställnings- och arbetsvillkor ska garanteras.