Källa: Anders Kjellberg, Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund. Klicka för större bild.

 

Andelen arbetare som är med i facket fortsätter att minska. Var tredje arbetare väljer nu att stå utanför, och LO får tacka arbetsgivarorganisationerna för att kollektivavtalen är fortsatt starka.

Den fackliga organisationsgraden har rasat rejält sedan a-kasseavgifterna höjdes kraftigt den 1 januari 2007 och många lämnade både fack och a-kassa.

– För arbetarna handlar det om ett ras på 11 procentenheter sedan 2006. Då var 77 procent med i facket. Förra året var det 66 procent, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, som tagit fram uppgifterna.

Raset har drabbat hotell- och restaurangbranschen hårdast. Där är nu bara 30 procent av arbetarna med i facket, och det kan få konsekvenser, enligt Anders Kjellberg.

– Där facket redan är svagt, blir det allt svagare. Då blir det också allt svårare för facket att upprätthålla villkoren, konstaterar Anders Kjellberg.

Medan LO-förbunden fortsätter att tappa mark håller tjänstemannafacken ställningarna. 73 procent av tjänstemännen är med i facket, och andelen har varit stabil sedan 2010.

– 2006 var organisationsgraden lika hög för arbetare och tjänstemän, men medan tjänstemännen har återhämtat en del av raset som kom åren efter så fortsätter nedgången för arbetarna, säger Anders Kjellberg.

Att tjänstemannafacken vänt trenden beror till stor del på att deras medlemmar haft betydligt lägre a-kasseavgifter än LO-förbunden, enligt Anders Kjellberg. Men trots att reglerna för a-kasseavgifterna ändrats vid årsskiftet, vilket gör a-kassan billigare även för arbetare, tror han inte att medlemmarna nu återvänder till LO-förbunden i någon större utsträckning.

– Det kommer säkert att underlätta rekryteringen, men det blir inte någon massrusning som motsvarar medlemsraset när avgifterna höjdes.

– Det krävs övertygelse och aktivt jobb av facket för att vända det här.

I en sektor har dock trenden redan vänt. Det gäller transportsektorn där organisationsgraden bland arbetare ökade med en procentenhet förra året. Anders Kjellberg tror att det beror på att branschen är hårt pressad av internationell konkurrens och att facket då lyckats värva fler medlemmar.

Även om facket tappar i styrka behåller ändå kollektivavtalen en stark ställning på arbetsmarknaden. Det beror på att arbetsgivarorganisationerna är fortsatt starka.

90 procent av löntagarna mellan 16 och 64 år omfattades av kollektivavtal år 2012, och det är ungefär lika många som under de senaste fem åren, visar statistiken som Anders Kjellberg tagit fram på uppdrag av Medlingsinstitutet.

 

Fotnot: Läs Anders Kjellbergs rapport här.