Victor Estby och Bernt-Olov Andersson lyssnar när Anna Jörgensdotter läser upp ur sin kommande roman..

Nu är föreningen Arbetarskrivares valårsturné ”Vi äger orden” igång! Premiären ägde förstås rum i folkbildningsstaden Sandviken, med två närodlade författare: Bernt-Olov Andersson och Anna Jörgensdotter, som läste upp och samtalade med Victor Estby och med Olle Johansson, metallarbetare och arbetsplatsbokombud.

Det blev inga valtal, utan handlade om litteraturens funktion som normkritisk ögonöppnare, genom att skildra och ifrågasätta verkligheten. Att den blir starkare som har makten över sina egna berättelser.

Jörgensdotter och Andersson redovisade inspirerat hur romaner blir till i skärningspunkten mellan egna drivkrafter och berättelser en träffar på – och även hur svårt det är att styra över den form de tar. Trots skillnader i generation och uppväxtvillkor delade de erfarenheten av hur ett brukssamhälle gör det både nödvändigare och svårare att skriva litteratur.

ollesandviken_1405Olle Johansson efterlyste litteratur om det som händer idag, med Kristian Lundbergs Yarden som föredöme, vilket ledde till en intressant diskussion om varför den som skriver gärna vänder sig till historien. Dels därför att det som berättas fortfarande är angeläget än i dag och har varit med om att forma vår tid; men också därför att författaren alltid utgår från egna erfarenheter också i skildringen av det förflutna, som därför kan ge en välbehövlig psykisk distans.

Men vad är meningen med en författarturné om den inte direkt anknyter till valkampanjens debatter och stridsfrågor? Det tror jag stod klart för samtliga av de talrika åhörarna: Att författarnas tro på verklighetsförändring ställer upp på nödvändigheten av ett regimskifte.

Vi äger orden

Läs mer om turnén på Föreningen arbetarskrivares hemsida! De besöker gärna ännu fler orter!