Sverige är ett mindre framstående land när det gäller forskning om och attityder till äldre arbetskraft. Och arbetslivet är enligt en ny rapport dåligt anpassat för alla 55+ som behövs mer och mer på arbetsmarknaden för att klara välfärden.

I rapporten, beställd av riksdagens arbetsmarknadsutskott, hävdas det att ålder räknat i antal år är en dålig mätare på arbetsförmåga. Forskning pekar enigt på att 55-åringar och äldre i dag har hjärnor och kroppar som presterar klart mer än tidigare generationer. En vältränad 65-åring kan vara bättre lämpad för ett jobb än en otränad 45-åring, enligt en av rapportförfattarna.

Norge, Finland och Tyskland anses ha kommit längre än Sverige när det gäller att bättre anpassa arbetslivet för äldre, samt att ändra attityderna till de som fyllt 55 år.