LO vill pröva att komma överens med arbetsgivarna om vinster, kvalitet och etableringar för privata företag i välfärdssektorn, säger LO:s Tobias Baudin. Och i den mån detta inte lyckas vill LO ha sitt förslag om vinster i välfärden genomfört genom lagstiftning.

baudinsy9a157d– Nu har det gått drygt ett år sedan vi bestämde oss om vinster i välfärden. Vi har förflyttat hela debatten, men inget har i praktiken hänt. Då tänker vi oss att vi ska diskutera med parterna och med aktörer i välfärdssektorn. I sådana diskussioner vill vi utgå från vårt förslag, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

Han förklarar att LO inte bytt ståndpunkt utan att det handlar om att försöka arbeta enligt den svenska modellen med en kombination av avtal och lagstiftning.

– Det råder kaos idag. Och vi vill försöka diskutera med företag och med parterna för att se hur långt vi kan komma den vägen. Det vi inte klarar i sådana diskussioner måste lagstiftningen ta hand om, säger Tobias Baudin.

Han lyfter fram vinstuttaget, kvaliteten och etableringsfriheten. Han pekar på skolan och säger att lagstiftningen om etableringsfrihet är förkastlig och måste ersättas så att det är kommuner och landsting som styr över etableringen av skolor.

– Uttaget av stora vinster är förkastligt. Vi vill begränsa vinstuttaget, och kan parterna hitta en lösning är det bra. Om parterna inte kan komma överens måste vi kräva lagstiftning, säger LO:s förste vice ordförande.

Tobias Baudin jämför med det etiska program som finns mellan fack och arbetsgivare i offentlig sektor. Programmet antogs förra året och det innehåller gemensamma uppfattningar om kvalitet, ekonomi, ägande och anställningsvillkor. LO:s förste vice ordförande hoppas på något liknande och mer långtgående som resultat av diskussionerna med företag och arbetsgivarorganisationer om privata företag i vård, skola och omsorg.

Läs också: Starka reaktioner på LO:s linje om välfärden

LO och vinstuttag

I mitten på januari förra året ställde sig LO-styrelsen bakom ett åtgärdsprogram för att begränsa vinsterna i välfärden.

LO vill bland annat se en ny sorts företag som man kallar samhällsbolag, där allmännyttan betonas och vinstuttaget ska begränsas. LO har krav på kvalitet, på bemanning och på personalens utbildning.

Dessutom vill facket avskaffa valfrihetssystemet. Kommuner och landsting ska i stället avgöra omfattningen av privata företag inom skola vård och omsorg.