provinsomslagDen norrländska litteraturtidskriften Provins är i fas både med det förflutna och med den litterära samtiden. Det senaste numret på temat “gruvan” är ett bra exempel. De texter som anknyter till temat är både litterärt avancerade och historiskt-politiskt relevanta.

David Vikgren använder ett slags klippochklistra-teknik för att ställa pågående gruvexploatering i Norrland bredvid parallella skeenden i forntiden och i omvärlden. Josefin Holmström undersöker underjordserfarenheten med en varsamhet som närmar sig dokumentärfotografens självrannsakan. Och Carl Åkerlund utreder vackert varför det mest aggressiva prospekteringsbolaget heter Beowulf.

vattenkrafteninlaga_1402vattenkraftenomslagVikgren är för övrigt aktuell med en mycket märklig bok, kanske mer tänkvärd än läsvärd, men likafullt givande att vistas i och till och med deklamera högt. Orden “skogen” “malmen” och “vattenkraften” kan ordnas på sex olika sätt. Ställs dessa i sin tur upp i grupper om sex rader finns det 720 olika möjligheter. Resultatet är ett mäktigt epos om de råvaror som går på export från Norrland. Masseffekten är gruvlig och elektrifierande.

I det nya Provinsnumret finns också ett slags meditation av Sundsvallsfödde Johan Jönson kring Vilhelminapoeten Bengt Hansson, ett resonemang med uppfordrande frågor som:

Varför
skulle ord
befria?

Ny diktsamling

Skogen Malmen Vattenkraften

Författare: David VikgrenFörlag: Black Island Books

Vikgren är även i övrigt en mycket läsvärd poet, med förankring i den muntliga norrbottniska kulturen. Läs mer på förlagets hemsida! Hans näst senaste verk är Anttikeksiskväde, olika variationer på en dikt från sextonhundratalet.