Foto Claudio Bresciani / TT

Sociologen Henrik Hultman har lagt fram avhandlingen Liv och arbete i pizzabranschen vid Linnéuniversitetet i Växjö, och publicerat den som bok på Arkiv förlag. Det är en grundlig och välskriven genomgång med ingående beskrivningar av arbetsmomenten och utrustningen. Visste ni till exempel att svenska ugnar håller 300 grader och gräddar på 4 minuter, medan ugnarna i USA håller 400 grader och gräddar på en och en halv minut?

Men Hultmans huvudundersökning är av hur man hamnar i pizzabranschen och varför man blir kvar där, fastän det är ganska otacksamt. De detaljerade förklaringarna, gjorda för att passa många olika slags karriärer, rymmer både ekonomiskt nödtvång (ingen annan bransch är så lätt att bli sin egen i), kulturella värderingar (hur branschen allmänt uppfattas och hur pizzarestauratörerna själva bearbetar känslan av bristande respekt) samt sociala band till arbetskamrater, som ofta är ens vänner eller släktingar.

Några enskilda levnadsöden studeras i detalj, efter djupintervjuer, och det är spännande läsning. Däremot känns de teoretiska resonemangen mer universitetsinterna. Det stora värdet är att avhandlingens breda perspektiv och detaljsinne ger en ovärderlig inblick i segregeringens mekanismer, och i hur det är att jobba alldeles för många timmar i veckan.