Tio månader före valet startar Sverigedemokraternas kommunikationsstrateg Joakim Wallerstein fackförbundet Löntagarna. Förbundet är bland annat ett motdrag mot Transport som utesluter aktiva Sverigedemokrater.

När Transportbasen Lars Lindgren får höra talas om facket som står SD nära utbrister han ”vad kul”.

– Jag säger bara lycka till, men varför går de inte med i Syndikalisterna? fortsätter han.

Det nya fackförbundet, Löntagarna, uppges vara partipolitiskt obundet. Det har dock nära kopplingar till Sverigedemokraterna. Än så länge är det inte klart vem som ska leda facket, men två Sverigedemokrater – Jan Sjunnesson eller Sven Pernils – pekas ut som möjliga ordföranden.

I facket styrelse sitter även Sverigedemokraternas kommunikationsstrateg Joakim Wallerstein. Han säger att ett skäl till att bilda Löntagarna är att SD-medlemmar har uteslutits från andra fack.

– Särskilt Transport har varit nitiskt. Ett annat skäl att det är att det inte är så roligt att vara med i ett fack som betalar Socialdemokraternas valkampanj om man inte röstar på dem, säger han.

Alla yrkesgrupper ska kunna gå med i facket. Målet är dock främst att organisera LO-grupperna. Medlemmar i Transport, men även Kommunal pekas ut som intressanta att värva bland.

Löntagarna ska främst inrikta sig på att ge juridisk rådgivning. De avser inte att teckna kollektivavtal eller förhandla. Månadsavgiften uppges bli 180 kronor. Joakim Wallerstein vill inte uppge vilka som står för kostnaderna för att starta facket.

– Vi har olika finansieringsalternativ eftersom vi ännu inte vet hur många som kommer att gå med. Vi räknar med att facket ska kunna starta i januari, säger han.

LO kommenterar bildandet av facket med att ”Sverigedemokraterna håller på med ett oseriöst politiskt spel, de har inget intresse av att företräda löntagarna och skapa ett bättre arbetsliv”.

Att Transport pekas ut som en orsak att starta ett fack är ingen tillfällighet. Transport har som policy att utesluta aktiva sverigedemokrater.

– Är man aktiv kommun-, landstings eller riksdagspolitiker och företräder Sverigedemokraterna utesluts man. Det står nämligen i strid mot våra stadgar som säger att man ska respektera alla människors lika värde, säger Lars Lindgren.

Han säger sedan att Transport inte har någon åsiktsregistrering av sina medlemmar, och att alla får rösta på vad de vill – men att gränsen går vid att vara aktiv sverigedemokrat.

Lars Lindgren tror inte heller att Löntagarna på allvar kan konkurrera med LO-facken.

– Nej, de kan ju inte teckna ett kollektivavtal. Men om de lyckas så kommer det att bli en större konkurrent till Syndikalisterna än vad de blir till oss. Det är ju mer lika eftersom Syndikalisternas också har som idé att organisera olika yrkesgrupper.