Deltidsgraf

Sverige måste bli mer jämställt om målet med full sysselsättning ska uppnås, konstaterar LO. Utvecklingen går för långsamt anser organisationen och kräver konkreta åtgärder.

LO har i en ny jämställdhetsrapport sammanställt en rad uppgifter om den svenska arbetsmarknaden och det är en ojämställd bild av Sverige som träder fram. Kvinnor jobbar betydligt mindre än män och tar större ansvar för att vårda både gamla och barn.

29 procent av kvinnorna jobbade deltid förra året, att jämföra med 9 procent av männen. Allra vanligast är deltidsarbete bland LO-kvinnor, där 42 procent jobbade deltid.

Sysselsättningsgraden bland kvinnor ligger i genomsnitt 5 procentenheter lägre än bland män. Om kvinnor hade jobbat lika mycket som männen hade 150 000 fler kvinnor varit i arbete, och det hade fått LO-målet om full sysselsättning att komma ett steg närmare, konstaterar LO.

– Fler kvinnor i arbete leder också till en enorm samhällsvinst. Om kvinnor var sysselsatta och arbetade heltid i samma utsträckning som män skulle BNP öka med 358 miljarder, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, i en kommentar.

LO driver därför kravet att alla ska få rätt till heltidsarbete och att deltidsarbete ska ses som en möjlighet för de anställda och inte som den norm det blivit på flera områden framför allt inom kvinnodominerade vård- och serviceyrken.

Kvinnor tar också fortfarande betydligt större ansvar för barnen än männen, och de tar ut lejonparten av både föräldraledighet och vabbdagar. Även om männen ökar sitt uttag går utvecklingen för långsamt enligt LO, som vill se ändrade regler.

– Vi behöver införa en tredelning av föräldraledigheten för att stärka ett mer jämställt deltagande i arbetslivet. Inom barnomsorgen måste öppettiderna anpassas till kvinnorna som ofta har obekväm arbetstid, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Enligt en undersökning från Kommunal uppger 30 procent av föräldrarna som är medlemmar i förbundet nämligen att de att de inte kan jobba heltid på grund av förskolans öppettider.

Allt fler går också ner i arbetstid för att vårda äldre anhöriga, och även det gäller oftast kvinnor. Andelen äldre över 75 år som bor hemma och får hjälp av anhörig eller vän har ökat från 40 till 65 procent under de senaste 20 åren.

Även här vill LO se en förändring och kräver att tillgången till äldrevård måste säkerställas så att ingen tvingas gå ner i arbetstid för ta hand om anhöriga.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att jämställdhet är en prioriterad fråga för LO, och att det handlar om grundläggande värderingar. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, ansvar och möjligheter oavsett om det gäller i hemmet, på jobbet eller i samhället i stort, och där är vi inte ännu.

– Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen, har kvinnodominerade branscher genomgående lägre löner än de som domineras av män. Det är dessutom framför allt kvinnor som arbetar ofrivillig deltid eller har otrygga visstidsanställningar, säger han.