I september skickade Arbetsförmedlingen 100 gånger så många ärenden till a-kassorna som i september förra året.

Arbetsförmedlarna är oroliga för att mycket av deras tid kommer att gå till att hantera aktivitetsrapporter.

A-kassorna tycker att Arbetsförmedlingen skickar dåliga underlag. Ofta framgår det inte ens vem a-kassorna ska vända sig till på Arbetsförmedlingen. Resultatet blir att a-kassornas handläggare slösar bort tid i telefonkö till Arbetsförmedlingens växel och kundtjänst.

A-kassorna klagar också på att förmedlarna inte knappar in arbetslösas besök i datasystemet. Då spottar systemet automatiskt ut en anmälan till a-kassan. Den följs av en ny anmälan för att rätta den första.

Det här framgår av en rapport om den första tiden med de nya aktivitetsrapporterna från statens tillsynsmyndighet IAF till regeringen. Rapporten handlar om de första 26 dagarna med aktivitetsrapporterna och den nya femgradiga straffskalan för arbetslösa.

I och med den snäva tidsperioden mellan den 1 och 26 september är det för tidigt dra några ordentliga slutsatser, så en ny rapport är redan på gång. Under november har IAF fått nya svar från samtliga 29 a-kassor och Arbetsförmedlingen.

– Det ska inte dröja alltför länge innan utredningen är klar, säger Catarina Fredriksson, chef på IAF:s granskningsenhet.

Erfarenheterna av de första 26 dagarna är att det gick bättre på träning än på match. Både a-kassorna och Arbetsförmedlingen rapporterar att de klarade av alla förberedelser inför den 1 september. Arbetsförmedlingen har utbildat 500 resurspersoner. A-kassorna har nyanställt 120 handläggare.

Men när systemet infördes blev det problem.

En orsak är att mängden ärenden från Arbetsförmedlingen till a-kassorna ökade mer än någon hade befarat. Arbetsförmedlingen skickade över nästan 29 000 ärenden i september – jämfört med 293 i september 2012.

Rapportera eller ta ditt straff

• Sedan den 1 ska arbetslösa lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad – annars hotar straff enligt den nya straffskalan. Första steget är en varning. Femte steget är indragen a-kassa.
• Drygt 20 000 arbetslösa med ersättning från a-kassan rapporterade inte i november – trots hotet om straff. Det har skapat oro på a-kassorna. De ifrågasätter om de arbetslösa verkligen har förstått informationen, för vem vill ta risken att bli utan ersättning?