Afrofobin i Sverige ska kartläggas. Mångkulturellt centrum i Stockholm får i uppdrag av integrationsminister Erik Ullenhag att sammanställa statistik om hatbrott och diskriminering. Och lyfta goda exempel på antirasistiskt arbete.

– Vi har i dag ingen samlad kunskap när det gäller afrofobi och det är därför bra att denna kartläggning nu kommer till, säger integrationsminister Erik Ullenhag i ett pressmeddelande.

– Jag tror att det är första steget inför att erkänna att den här minoriteten är en extra utsatt grupp, säger forskaren Tobias Hübinette på Mångkulturellt centrum, som fått uppdraget.

Regeringen satsar 180 000 kronor på en kartläggning av de fall av diskriminering och hatbrott som rör personer med afrikanskt ursprung i Sverige. Forskning om afrofobi ska också sammanställas i en kunskapsöversikt. Uppdraget går till Mångkulturellt center i Fittja i Stockholm.

Dessutom ska goda exempel lyftas fram, med fokus på kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

– Det kan till exempel handla om vad organisationen Afrosvenskarna gjort, deras projekt mot barn och unga. Om hur det är att vara svart i Sverige, eller Sveriges nutida och historiska relation till Afrika, säger Tobias Hübinette.

Genomgångar av diskrimineringsärenden som gjorts av Mångkulturellt center har visat att afrosvenskar är särskilt utsatta.

Och när Tobias Hübinette jämfört statistik från Brottsförebyggande rådet och SCB:s befolkningsregister visar det sig tydligt att afrosvenskar är särskilt utsatta för hatbrott:

– Det finns en överrepresentation som är chockerande extrem, säger han.

Var fjärde anmälning handlar också om rena våldsbrott.

– Alltså fysiskt våld, som misshandel, och det är männen som är mest utsatta, säger han.

Tidigare har forskning kring muslimer och islamofobi kartlagts, vilket gett mer uppmärksamhet åt gruppens utsatthet. Där är kvinnor drabbade i högre utsträckning, vilket visar att det är viktigt att se att olika grupper är utsatta på olika sätt.

– Det gäller att inte bunta ihop ”invandrare”, som jag tror att många fortfarande gör i tanken, säger Tobias Hübinette.

• Tobias Hübinette om att vi måste tala om ras för att bekämpa rasism (1/11 2013)

• Afrikaner är inte en etnisk grupp enligt diskrimineringslagen (25/10 2013)