Foto: Fredrik Sandberg

Maud Bergquist har utförsäkrats två gånger. De nya sjukreglerna innebär bara en rundgång i systemen för henne. ”Jag har mest gått omkring och varit orolig och blivit ännu mer stressad. Jag skulle vilja veta vad de vill få ut av det. För jag fattar det inte”.

 

Totalt 5 000 personer kommer vid årsskiftet att ha utförsäkrats två gånger — en följd av regeringens nya sjukregler som infördes 2008. Men få blir friska och får jobb, en majoritet sjukskrivs i stället på nytt.

Maud Bergquist har varit sjukskriven i över tio år för fibromyalgi och stress. I somras blev hon utförsäkrad för andra gången och hänvisades på nytt till det program hos Arbetsförmedlingen som är tänkt att vara första steget på vägen tillbaka till arbetslivet. Men på tre månader var den enda hjälp hon fick att träffa en arbetspsykolog i 30 minuter.

Hon är mycket kritisk till reglerna som tvingar henne och tusentals andra att gå varv efter varv i sjukförsäkringen.

– Jag tycker att det är idioti och vansinne. Det stressar ihjäl folk. Och det innebär ju ingen förändring för dem som verkligen är sjuka. Jag skulle jättegärna vara frisk och gå och jobba, men när det inte funkar?

Förra året skedde de första utförsäkringarna för andra gången, till följd av regeringens hårdare regler för sjukförsäkringen som trädde i kraft 2008. Totalt var det 2 066 personer som på nytt nådde maxgränsen. I år är antalet drygt 3 000, enligt Försäkringskassan prognos.

Men personerna har inte, som det var tänkt, rehabiliterats och fått jobb. Majoriteten påbörjar i stället en tredje omgång i den nya sjukförsäkringen. Av dem som utförsäkrades en andra gång 2012 återvände drygt 70 procent till Försäkringskassan. Andelen återvändare är därmed högre än bland dem som utförsäkrats en gång, där ungefär hälften återvänder.

– Sannolikheten att komma tillbaka till ersättning i någon form är högre hos gruppen som uppnår maxgränsen för andra gången. De har sjukdomar och funktionsnedsättningar som gör att de har sämre chanser att komma ut i arbetslivet, säger Pererik Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska nu titta närmare på den här kategorin.

– Vi behöver mer kunskap om vilka de är och vilket stöd de fått. Det måste ju upplevas som relativt meningslöst att gå flera varv i sjukförsäkringen.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson försvarar sjukreglerna.

– Vi har tidsgränser där arbetsförmågan prövas vid olika tidpunkter. I grund och botten är det ett enkelt ställningstagande — antingen förtidspensionerar man människor snabbt och tidigt, eller så gör man det bara när man är säker på att det inte finns någon arbetsförmåga att ta tillvara överhuvudtaget.

– Sedan är jag den första att hålla med om att i enskilda fall är det mycket svåra avvägningar, säger Ulf Kristersson.

Maud Bergquist ifrågasätter syftet med den nya sjukförsäkringen.

– Det finns säkert de som blir hjälpta av dem. Men när man bevisligen varit sjuk så pass länge som tio år, när man har gått igenom en massa tester och utredningar och ingenting visar att man är på bättringsvägen. Då tycker jag att det är galet att fortsätta jaga oss som man gör nu.

Utförsäkrade

  • • I juli 2008 infördes en maxgräns för hur många dagar en person kan få sjukpenning.
  • • Utförsäkrade brukar de kallas som når den bortre tidsgränsen efter 914 sjukskrivningsdagar.
  • • Totalt har över 76 000 personer utförsäkrats sedan reformen. Det handlar om cirka två procent av alla startade sjukfall.
  • • Förra året utförsäkrades 10 423 personer, varav 2 066 för andra gången.
  • • I år beräknas runt 11 000 utförsäkras, varav drygt 3 000 för andra gången.
  • • De flesta återvänder till Försäkringskassan.

Källa: Försäkringskassan (TT)