Många fas 3-deltagare jobbar mellan varven men lyckas ändå inte ta sig ur fas 3. Orsaken är att de bara får tillfälliga jobb. Sedan är de tillbaka i fas 3. Ibland låser tillfälliga jobb in människor i fas 3 fram till pensionsåldern.

Det är en slutsats i ny rapport från Statskontoret om fas 3.

I september var 34 500 personer inskrivna i fas 3. Var tionde får ingen ersättning alls, utan är hänvisad till att ansöka om socialbidrag. Det kan leda till att arbetslösa hoppar av jobb- och utvecklingsgarantin efter fas 2, enligt Statskontoret.

Det kan vara en förklaring till något som IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har pekat på tidigare – att andelen fas 3-deltagare med a-kassa är högre än andelen bland arbetslösa i allmänhet.

A-kassan är kravet för att få någon ersättning överhuvudtaget.

2009 skrevs de första deltagarna in i fas 3. Fyra år senare, i januari i år, tyckte regeringen att det var dags att få svar på frågan varför folk går arbetslösa så länge att de hamnar i fas 3.

Den kortkorta sammanfattningen av Statskontorets svar är att det kan bero på allt möjligt. Fas 3-deltagarna är ingen homogen skara.

På två punkter efterlyser Statskontoret förändringar.

• Mer av individuellt stöd till deltagarna. I dag träffar de sin handläggare på Arbetsförmedlingen sporadiskt eller inte alls. De har heller fått det stöd de borde få innan de hamnade i fas 3. Bristen på kontakt innebär också att arbetsförmedlarna inte får veta vilka fas 3-anordnare som är oseriösa.

• Mer utbildning till fas 3-deltagarna. Bara en så enkel sak som körkort utestänger dem från många jobb. Fas 3-deltagarna har inte råd att ta körkort och Arbetsförmedlingen har ingen hjälp att komma med.

De kurser som erbjuds är mest korta yrkesutbildningar. Men många blir placerade på en utbildning, som inte passar dem, mot sin vilja. För några år sedan var arbetsmarknadsutbildning den effektivaste vägen till arbete. Sedan dess har resultaten rasat.

Enligt Arbetsförmedlingen beror det på att de som får utbildning har gått arbetslösa längre. Nu pekar Statskontoret på en annan orsak. Arbetsförmedlingen använder inte arbetsmarknadsutbildningarna effektivt.

I medeltal får en fas 3-deltagare 10 472 kronor i månaden före skatt, om nu han eller hon har rätt till ersättning. Den dåliga ersättningen ska göra arbetslösa mer benägna att söka jobb. Det stämmer i vissa fall, enligt rapporten.

I andra fall får deltagarnas usla ekonomi motsatt effekt. Många har skulder hos kronofogden. Därmed kan de inte flytta till jobben, eftersom de inte kan få bostad. Dessutom försvinner den ekonomiska drivkraften att söka jobb, eftersom det ändå blir kronofogden som tar hand om extrapengarna.

Vissa fas 3-deltagare, framför allt äldre med kort tid kvar till pension, har slutat söka jobb. De har helt enkelt gett upp. Men det finns också fas 3-deltagare som söker det ena jobbet efter det andra.

En annan grupp hoppas att de ska få vara kvar hos sin fas 3-anordnare på ett subventionerat jobb när praktikperioden är slut efter högst två är.  Följaktligen söker de inte andra jobb särskilt aktivt.

Många längtar efter ett riktigt jobb. Så här säger en 59-årig kvinna som har timvikariat vid sidan av sin fas 3-plats:

– Jag älskar verkligen att gå upp när klockan ringer typ halv fem och jag får gå upp och gå till jobbet. Då mår jag som bäst.

Fakta

Fas 3 startade 2009. Av dem som har skrivits in sedan starten har 29 procent fått jobb, enligt Arbetsförmedlingen. Av dem har tre av fyra fått ett jobb med statligt bidrag till lönen.

En av fem fas 3-deltagare har inte fått någon så kallad praktikplats hos en anordnare.