Foto: Leif R Jansson

Nagelsalongerna tar betalt för att ordna arbetstillstånd så att utländska arbetare kan jobba 60 timmar i veckan till en månadslön på 6 500 kronor, visar en granskning av nagelbranschen som programmet Kaliber, på Sveriges Radio, gjort.

Upp till 140 000 kronor vill svenska nagelsalonger ha för att ordna arbetstillstånd för utländska arbetare. Under ett par år har det öppnats fler nagelsalonger i Sverige och priserna för en behandling är låga.

Radioprogrammet Kaliber har varit i kontakt med åtta salonger och granskat villkoren för anställda i nagelbranschen. När redaktionen frågar personerna bakom salongerna får den ett svar:

– Vi betalar ut lön minst enligt kollektivavtal, säger en person. Det motsvarar en lön på 21 000 kronor i månaden.

När redaktionen sedan hör av sig anonymt för att söka jobb blir svaret ett annat.

Då förklarar ägarna att arbetsveckorna kan var upp till 60-timmar och månadslönen 6500 kronor.

Dessutom vill företagen ha betalt för att ordna arbetstillstånd. De som kommer från länder utanför EU måste nämligen få ett sådant från Migrationsverket. De senaste tre åren har myndigheten gett 80 tillstånd för arbete på nagelsalonger. De företag Kaliber varit i kontakt med har uppgett att de vill ha mellan 70 000 och 140 000 kronor för att ordna tillståndet.

Det motsvarar upp till nio årslöner för en statsanställd i Vietnam. För att betala av den summan kan en anställd vara tvungen att jobba upp till två år i Sverige. Ägare till salongerna rekommenderar anställda att jobba svart för att snabbare få ihop pengarna och pekar också på möjligheten att stanna i Sverige illegalt efter att tillståndet löpt ut.

Enligt lagen måste de företag som anlitar arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU erbjuda en anställning som motsvarar kollektivavtalsnivå. Migrationsverket har dock få möjligheter att kontrollera att företagen verkligen betalar ut den lön de lovat i anställningserbjudandet.

– Den nuvarande lagstiftningen innehåller inga möjligheter att lägga sanktioner på arbetsgivaren, säger juristen Fredrik Martinsson på Migrationsverket till Kaliber.

Migrationsminister Tobias Billström (M) har kommenterat Kalibers inslag och skriver till nyhetsbyrån TT att det finns förslag på åtgärder:

”Det är oacceptabelt att människor luras och utnyttjas. Regeringen och Miljöpartiet är redan överens om att införa kraftfulla åtgärder för att stoppa missbruk av arbetskraftsinvandringsreglerna. Bland annat föreslår vi att Migrationsverket ska utföra efterkontroller och genomskåda upplägg som syftar till att kringgå reglerna.”

Förslagen, som är ute på remiss, är avsedda att träda i kraft i april nästa år.