Två personer omkom i en olycka då en cistern fylld med tjära vid SSAB:s koksverk i Luleå sprang läck. Larmet gick vid lunchtid i dag.

En tank innehållandes stenkolstjära svämmade ut i en invallning och två drunknade.

– Vi bygger nu en ny invallning runt cisternen för att leda ut tjäran som läckt ut i den första invallningen och se om vi kan hitta de saknade. Det har läckt ut en faslig mängd tjära, runt 300 kubik.

De döda var entreprenörer som jobbade med underhåll av cisternen.

– Vi har tillsammans med Arbetsmiljöverket inlett en förundersökning med anledning av olyckan, säger Norrbottenspolisens pressansvarige Kent Isaksson, som är på plats vid SSAB:s anläggning.

De två döda återfanns vid 14.30-tiden.

Det är två män i 60-årsåldern som omkommit i olyckan, enligt vd:n för företaget där männen var anställda.

– Det känns så oerhört jobbigt just nu, säger han till TT.

– Från företagets sida kommer vi under eftermiddagen att lämna mer information om olyckan, säger SSAB:s ställföreträdande platschef Margareta Rönnqvist.

Platschefen Per Bondemark och SSAB:s pressansvariga Sara Blix, är på väg från Stockholm till Luleå för att bistå med den informationen.

Vilket slags arbete de omkomna utförde vid cisternen är ännu oklart. Men de befann sig inne i den invallning som finns runt cisternen.

– Det är en lucka i cisternen som har gått upp, men varför vet vi inte, säger räddningschefen Patrik Bylin.

Ur luckan vällde så stenkolstjäran ut.

I cisterner av det här slaget, oavsett om de innehåller diesel, bensin eller tjära, finns luckor på olika nivåer.

Koksverket finns på SSAB:s anläggning för att tillverka just koks som sedan används i masugnen där råjärnet kommer till.