Dalautstallningsskylt_1337

Oavsett hur många eller få saker vi omger oss med blir de till en del av vårt identitetsskapande. Alla berättelser som de ger upphov till kan få oss att minnas såväl resor som andra händelser i våra liv. Samtidigt blandas de egna minnesbilderna gärna upp med andra bilder så att de till slut smälter samman.

Man skulle kunna säga att just det här är en sak som museer borde ägna sig åt att diskutera, fast i ett större sammanhang och i ett längre perspektiv.

Hur samlingarna på ett museum visas är utgångspunkt för en installation med ett trettiotal skyltar med text som Malin Pettersson Öbergs placerat ut i salarna på Dalarnas museum.

På de prydliga skyltarna står bland annat citat om samlandet av Walter Benjamin, om landskapets ekonomiska situation av Göran Greider och om dalahästens ursprung. Allra bäst fungerar de när de kan misstas för vanliga informationsskyltar och när den som står och beundrar en dalmålning läser ett citat av konstnären Marcel Broodthaers om konstverkets möjligheter utan att hen kanske vet att det är en del av Malin Pettersson Öbergs verk.

Dalautstallning_1337Själv besökte jag under min uppväxt ofta museet och har gamla minnesbilder därifrån, alltifrån den detaljrika grafiken av Falugrafikerna, till dal- och kurbitsmålningar via de gigantiska kopparkannorna tillverkade i gruvstaden.  Konstverk som jag nu återser i en ny berättelse när Malin Pettersson Öberg med skyltarna i ”Utan titel Dalarna” leder mig bort från konsthallen där sex av hennes konstverk visas och in i salarna där dalmålningarna hänger tätt och där dalahästarna står uppställda i montrar.

Thomas Olsson

Veckans KONST

Platser Samlingar Namn

Konstnär: Malin Petterson Öberg
Museum: Dalarnas museum, Falun
Pågår till och med: 15 september