Nu inför Kommunal den nya lönepolitiken steg för steg.

Kongressen tog beslutet i slutet på maj. Sedan dess har det gått undan. Målet är att den nya lönepolitiken ska märkas i de lokala löneförhandlingarna i vår. Den 1 april nästa år höjs lönerna med ytterligare 550 kronor.

– Vi hoppas att vi ska ta tillbaka makten över lönesättningen på arbetsplatsnivå, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Målet är att även undersköterskor och vårdbiträden ska få löneglidning – precis som industriarbetare. Nu får kommunalarna ut det som står i det centrala avtalet och knappt något mer.

Det får däremot andra. Följden blir att kommunalarna måste höja sina löner mer än andra i de centrala avtalen – annars halkar de efter.

Industriarbetarna vet att ta betalt när industrin rationaliserar. Resultatet blir löneglidning, det vill säga löner som ökar mer än vad avtalen säger. Den traditionen finns inte i vård och omsorg. Rationaliseringar syns inte i lönekuvertet.

Nu ska Kommunal lära av IF Metall. Förbunden har kommit överens om att Kommunal får använda Hållbart arbete – IF Metalls verktyg på internet. Kommunal har anpassat verktyget till vården och bytt namnet till Rätt lön.

Rätt lön är ett av tre mål för den nya lönepolitiken. De andra är löneutveckling och yrkesutveckling. Verktyget är ett redskap för att nå de målen. 180 klubbar inom industrin använder verktyget i arbetet med lönesättning, kompetensutveckling och jämställdhet.

Kommunal har testkört Rätt lön på några arbetsplatser. Nu ska Kommunal börja utbilda sina förtroendevalda i stor skala. IT-verktyget kräver knappt en veckas utbildning. Den nya lönepolitiken bygger på att det finns någon på varje arbetsplats som behärskar verktyget.

– Vi har ett arbete att göra på arbetsplatsnivå för att skapa lönesystem så att våra centrala avtal inte dräneras, konstaterar Johan Ingelskog.

Det här är det lokala fackets uppgift i den nya lönepolitiken.

Kommunal centralt ska fortsätta att tjata om att lågavlönade kvinnor ska få mer än andra. Förbundet kräver inte att märket ska bort, men industrinormen måste utvidgas så att även jämställda löner får plats.

Vård och omsorg skiljer sig mest från industrin. Det är orsaken till Kommunal började testköra nätverktyget i vården. På sikt ska det användas i hela Kommunal – åtminstone inom alla avtalsområden där intresset finns.

Den nya lönepolitiken innebär att varje bransch eller avtalsområde väljer det lönesystem som passar bäst: individuella löner, tarifflöner eller en lönetrappa.