Foto: Fredrik Sandberg

De ansvariga på internatskolan Lundsberg ondgör sig i dag över den ”kollektiva bestraffning” som drabbat skolans elever.

”Att kollektivt bestraffa 170 elever är respektlöst”, skriver Lundsbergs avsatte rektor Staffan Hörnberg sedan han avbrutit sin ripjakt och åter börjat kommunicera med omvärlden om det som hänt.

Och visst råkar elever i klistret som bara velat studera.

Vissa elever har tydligen sett det som en viktigare uppgift att i stället bränna andra elever med strykjärn, men naturligtvis har inte alla elever gjort det.

En del elever har misshandlat andra elever, åtminstone de som varit yngre än dem själva, men naturligtvis har inte alla Lundsbergare denna primitiva syn på samspel mellan människor.

Skolinspektionen gör dock det enda rätta när de med omedelbar verkan stänger den grovt dysfunktionella skolan Lundsberg.

När missförhållanden uppdagas på en skola, i Lundsbergs fall en metodisk pennalism som satts i system och som blandats upp med grov misshandel, så bör skolan åläggas att omedelbart åtgärda detta.

Respekterar inte skolan åläggandena ska den omedelbart stängas. Allt annat är omöjligt.

Skälet är att det inte är förenligt med svensk demokrati att inrätta samhällsfrånvända enklaver där de demokratiska grundnormerna och svensk lag sätts ur spel och inte ska gälla.

Hur obehagligt Lundsbergs nu avsatte rektor Staffan Hörnberg än tycker det är att behöva följa demokratiska grundregler är det något han får finna sig i så länge vår demokrati fungerar.

I mars stängdes en privat förskola i Stockholm med omedelbar verkan för att skolan inte hade tillräcklig bemanning för att vara säker.

I april stängdes en friskola i Norrköping med omedelbar verkan för ”bristande trygghet och studiero”.

Lundsberg har fått fler chanser än de flesta. Så naturligtvis ska Lundsberg stängas, i första hand tills missförhållandena stampats ut men helst för evig tid.

Riksinternat som fostrar adel och överklass till ett överhetens förakt mot dem med sämre utgångsläge bör inte beredas plats i ett modernt samhälle.

Det gäller alla skolor som trotsar demokratin och struntar i missförhållanden, vare sig deras rektor i stället för att sköta sin skola ägnar sig åt ripjakt eller manifesterar sin oduglighet på annat sätt.

Martin Klepke