ARBETET GRANSKAR. Reglerna för arbetslösa som får ersättning från a-kassan skärps den 1 september i en ny lag. Den som bryter mot reglerna ska straffas enligt tre olika sanktionstrappor. Kombinationerna av brott och straff blir sammanlagt 49 stycken. A-kassorna intensivutbildar sin personal och måste anställa fler.

Är du arbetslös och stämplar för att få ersättning från a-kassan? Ta ett djupt andetag och gå igenom Arbetets sanktionsbild ovan. För om ett par veckor kan en liten försummelse eller glömska straffa sig. I värsta fall kan du bli av med din ersättning och får inte stämpla förr­än du hittat ett nytt jobb och uppfyllt arbetsvillkoren på nytt.

Som du ser på vår illustration är sanktionerna uppdelade i tre trappor. Varje trappa omfattar upp till fem olika regelbrott. Och varje regelbrott straffas med upp till fem sanktionssteg, beroende på hur många gånger du gjort dig skyldig till samma regelbrott.

propositionen3313 Är du en förstagångssyndare kan du klara dig undan med en skriftlig varning. Sedan blir det avstängning i 5 dagar, 20 dagar eller 45 dagar, helt beroende på vilken trappa du står på, det vill säga vilket regelbrott det rör sig om.

Ju fler gånger du gör dig skyldig till samma regelbrott desto hårdare blir sanktionen.

Men det finns förstås ett sista trappsteg i varje trappa där du helt blir avstängd från a-kassan.

Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls a-kassa, är rasande på de nya reglerna. Han anser att det mer handlar om att jaga de arbetslösa än att skapa jobb åt dem.

– I alla tider har samhället haft ett ansvar för arbetslösheten. Nu flyttas allt ansvar ner på den enskilde som om arbetslösheten helt var hans eller hennes eget fel. Det är cyniskt.

Den nya ordningen innebär också att alla arbetslösa en gång i månaden måste lämna in en aktivitetsrapport om vilka jobb de har sökt. Missar du att lämna in rapporten i tid kan du bli av med ersättningen från a-kassan.

I en dator någonstans på arbetsförmedlingen kommer det att plinga när rapporten inte kommit in i tid och ärendet kommer att skickas vidare till din a-kassa automatiskt.

– Det fixar vårt digitala system, förklarar Göran Åhman, projektledare på Arbetsförmedlingen. Systemet genererar ett färdigt meddelande som skickas vidare till a-kassan. Ingenting som våra arbetsförmedlare behöver gå in i.

Samma sak gäller om du låtit bli att söka ett jobb som anvisats av arbetsförmedlingen eller inte kommit på ett inbokat möte med din handläggare på förmedlingen eller kassan.

De nya reglerna innebär visserligen betydligt fler och hårdare kontroller av dig som stämplande arbetslös, men eftersom sanktionerna tillämpas stegvis blir de mindre drastiska, resonerar flera handläggare som Arbetet talat med. På ett sätt är det nuvarande sanktionssystemet hårdare, anser de.

Bryter du mot reglerna i dag får du nedsatt ersättning direkt. Ett exempel: I dag sätts din ersättning ned med 25 procent i 40 dagar om du inte sökt ett anvisat jobb, vilket motsvarar tio heldagsersättningar. Efter den 1 september får du motsvarande sanktion, tio avstängningsdagar, först efter fjärde gången du brutit mot samma regel, det vill säga låtit bli att söka ett anvisat jobb.

I dag reduceras din ersättning med 50 procent i ytterligare 40 dagar om du inte söker ett anvisat jobb andra gången, och vid tredje gången blir du avstängd från a-kassan.

Från den 1 september avskaffas nedsättning som sanktion, samtidigt som sanktionstrappan för dig som inte sökt anvisat jobb förlängs till fem steg.

Första gången får du en skriftlig varning. Andra gången blir du av med ersättningen i en dag, tredje gången i fem dagar, fjärde gången i tio dagar. Helt avstängd från a-kassan blir du först efter femte gången. Då måste du börja på ny kula, det vill säga uppfylla arbetsvillkoret på nytt för att få stämpla igen.

– Det här kostar en väldig massa pengar att administrera och genomföra, pengar som borde användas till att skaffa jobb åt arbetslösa, säger Olle Åkerlund.

Handläggarna på Arbetsförmedlingen och på a-kassorna arbetar just nu för fullt för att anpassa sina rutiner till de nya reglerna.

Göran Åhman på Arbetsförmedlingen anser att det nya sanktionssystemet är mer rättssäkert och bättre strukturerat jämfört med hur det ser ut i dag, även om det kommer att leda till en kraftig ökning av nya ärenden.

– Ambitionen är att upprätthålla en hög sökandeaktivitet, vilket innebär att det blir fler ärenden både för oss och för a-kassorna.

På fackförbundet Unionens a-kassa har det anställts 28 nya handläggare med anledning av de nya reglerna. Det är nästan en tredjedel av samtliga handläggare.

– Det är svårt att säga hur många fler ärenden vi kommer att få, men vi utbildar vår personal fortlöpande, säger Janette Mandl, försäkringsansvarig.

Hon är dock positiv till det nya sanktionssystemet.

– Det kan bidra till tätare kontakter med arbetsförmedlingen och en ökad tydlighet som gagnar både de arbetssökande och oss.

Att informera drygt 400 000 arbetslösa om de nya reglerna är i sig en stor utmaning för a-kassorna, påpekar Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation.

– Kassorna har fått statligt bidrag och personalen får intensivutbildning för att kunna hantera en ökning av befintliga ärenden och den väntade anstormningen av nya.

En viktig anledning är att anmälningarna om uteblivna eller för sent inkomna aktivitetsrapporter kommer att ske per automatik, förklarar hon.

På IF Metalls a-kassa väntar man sig upp till 10 000 nya ärenden, i dag hanterar kassan ungefär 400. På Kommunals a-kassa däremot räknar man med tiotusentals fler ärenden att handlägga. Men Alexander Löfgren, biträdande föreståndare, är mest bekymrad för medlemmarna som får en gigantisk administrativ börda.

– Våra medlemmar råkar dessutom oftare ut för sanktioner. Deras skäl ifrågasätts oftare av arbetsförmedlingen.

Det beror delvis på att många av Kommunals medlemmar har tillfälliga deltidsjobb. Vissa kan ha åtta anställningar under kort tid.

– Det gör att våra medlemmar kan hamna på olika sanktionstrappor samtidigt.

strafftrappa1_3313

strafftrappa2_3313

strafftrappa3_3313