Arbetsförmedlaren Agnetha Malmberg dömer ut det nya sanktionssystemet. Hon vill hellre prata jobb än kontrollera aktivitetsrapporter.

– Fler straff är det sista en arbetssökande skulle behöva, säger hon.

Hennes slutsats efter 21 års erfarenhet som arbetsförmedlare i Stockholm är att ökad administration bara tar tid från det en arbetssökande egentligen behöver – att prata jobb, att få stöd i sitt arbetssökande.

– Samtidigt som de nya sanktionerna kommer att leda till en fruktansvärd administration ska Arbetsförmedlingen göra sig av med flera tusen arbetsförmedlare. Det är vansinnigt och ogenomtänkt.

De nya reglerna innebär bland annat att alla arbetslösa måste upprätta en handlingsplan och en gång i månaden lämna in en aktivitetsrapport om vilka jobb de har sökt. En meningslös syssla, enligt Agnetha Malmberg, eftersom ingen vet hur alla dessa rapporter kommer att användas.

För att en aktivitetsrapport ska vara till någon nytta alls måste man sätta sig ner och gå igenom vilka jobb man har sökt, vilken respons man fått och framförallt hur man kan öka träffsäkerheten, matchningen, på arbetsmarknaden.

– Ingen kommer att titta på alla aktivitetsrapporter som arbetssökande tvingas lägga så mycket kraft och energi på. Den tiden finns inte.

Man verkar ha tappat bort själva poängen med mötet mellan en arbetsförmedlare och en jobbsökande i den reform av arbetslöshetsförsäkringen som börjar gälla om ett par veckor, tycker Agnetha Malmberg. Nämligen det personliga mötet där arbetsförmedlaren kan fungera som ett riktigt bollplank, ta fram styrkor och svagheter, matcha jobb, uppmuntra och stärka självkänslan hos den arbetssökande.

– Det har man inte tid med i dag och kommer att ha än mindre tid med efter den 1 september.

Göran Åhman, projektledare på Arbetsförmedlingen, tror inte att den skärpta kontrollen av arbetssökande kommer att innebära ytterligare belastning på arbetsförmedlarna. All inhämtning av information från kunderna (nya namnet på arbetssökande) och överlämning till a-kassorna kommer att ske digitalt, påpekar han.

– De nya reglerna påverkar inte vår strävan efter regelbundna och återkommande kontakt med våra kunder. Kontakterna förvärras inte av att man får ytterligare underlag.

Att gå igenom en aktivitetsrapport behöver bara ta några minuter, berättar Göran Åhman. Ungefär: Vad var det vi bestämde senast och har du sökt de jobb vi snackade om? Man behöver inte heller alltid ha fysisk kontakt, det kan ske per telefon.

Att lämna underrättelse till a-kassan bör inte vara en automatiserad hantering, konstaterar regeringen i propositionen till nya lagen om arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen ska alltid ta ställning till om en underrättelse ska skickas till a-kassan eller inte.

Något som Arbetsförmedlingen förträngt?

– Nej då, svarar Göran Åhman. Man kan säga att hanteringen kommer att vara halvautomatisk. Vi gör alltid våra bedömningar i dialog med a-kassorna.