Arbetslösheten förblir hög även nästa år. Unga och lågutbildade är de största förlorarna enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD som spår ökade klyftor på arbetsmarknaden.

– Såren efter krisen är långt ifrån läkta, sa OECD:s generalsekreterare Angel Gurría då rapporten Employment Outlook 2013 presenterade tidigare denna månad.

Rapporten slår fast att krisen främst drabbat de som redan har det svårt. Det är de unga och lågutbildade som främst har förlorat sina jobb. Någon ljusning är inte heller att vänta 2014 då arbetsmarknaden spås förbli dyster.

Sämst tros det går för de branscher och länder där det redan idag ser mörkt ut. Grekland och Spanien har i dag EU:s högsta arbetslöshet men nästa år spås den öka ännu mer, cirka en procentenhet till 28 procent.

Även andra hårt krisdrabbade länder, som Portugal och Frankrike, kan räkna med en ökad arbetslöshet. Enligt prognosen kommer det i slutet av 2014 finnas 48 miljoner arbetslösa – motsvarande en arbetslöshet på 7,8 procent – i de 34 OECD-länderna, vilket är något lägre än dagens siffror.

Att krisen lett till större skillnader på den internationella arbetsmarknaden är tydligt. De länder som klarat krisen bäst är också de länder som kan räkna med en sänkt arbetslöshet.

I Tyskland till exempel bedöms arbetslösheten sjunka från 5,3 procent som den var i maj i år och hamna på 5,0 procent i maj 2014. Även i USA bedöms den sjunka, från 7,6 procent till 6,7 under motsvarande period.

Enligt rapporten har krisen slagit extra hårt mot unga, outbildade och tillfälligt anställda. I Grekland är 60 procent av de unga utan jobb och i Sydafrika och Spanien är siffrorna nästan lika dystra.

De äldre på arbetsmarknaden har däremot klarat sig bättre och undgått uppsägningar. Däremot har flera äldre tvingats jobba längre och skjuta upp sina pension. Enligt OECD:s analys har de äldres jobb dock inte bevarats på de ungas bekostnad. ”Det vore ett dyrbart misstag att tidigarelägga pensionsavgångar” skriver de i rapporten.
Receptet för att ta sig ur krisen är enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen att länderna förändrar sin ekonomiska politik och fortsätter att göra strukturreformer.

Huvudkontoret ligger i Paris

OECD eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling bildades 1961 och har huvudkontoret i Paris. 34 industriländer över hela världen är med i organisationen som samarbetar i ekonomiska frågor och gör analyser över utvecklingen inom olika områden.