Semester, man hinner få lite perspektiv på tillvaron och kanske funderar på att byta jobb. Nästan var femte svensk planerar att byta arbetsgivare inom det närmaste året.

Unga vuxna är särskilt benägna att byta jobb, enligt en Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum beställt. Mer än var fjärde person i åldersgruppen 18—29 år är på väg till en ny arbetsgivare.

Tendensen är att folk byter jobb oftare i dag än för tio år sedan.

 

Collectums Sifoundersökning

Sifoundersökningen genomfördes den 12—15 juni 2013.

1 234 förvärvsarbetande svenskar fick i webbintervjuer frågan ”Planerar du att byta arbetsgivare inom det närmaste året, eller gör du inte det?”

6 procent svarade ”Ja, absolut”, 13 procent svarade ”Ja, troligen”. 47 procent svarade ”Nej, troligen inte” och 28 procent svarade ”Nej, absolut inte”.

”Tveksam, vet ej” svarade 7 procent.