Nobina har slutat med att provanställa alla bussförare som söker och får tillbaka sina gamla jobb efter en upphandling.

– Tidigare hade vi den policyn, men vi provanställer inte regelmässigt längre. Det görs en enskild bedömning av var och en som vi anställer, säger Nobinas personalchef Eva Nelson.

Statliga norska bolaget Nettbuss tar över stadsbussarna i Lund efter Bergkvarabuss i sommar. Förarna får söka om sina jobb. De ska lämna in hälsointyg och utdrag ur belastningsregistret samt göra ett körprov.

De som duger blir provanställda.

Det var likadant när Nobina tog över landsbygdsbussarna i Norrköping med omnejd för två år sedan. När Bergkvarabuss tog över stadsbussarna i Strängnäs för knappt ett år sedan blev det också provanställningar, men där räckte det med att lämna in ett utdrag ur brottsregistret.

De som klarade gallringen blev provanställda. Rätt många av dem som blev över fick timanställning. Även folk med 30 år bakom ratten blev prov- eller timanställda och ställde sig frågan: ”Duger jag inte längre?”

–  Jag kan förstå att man som förare har synpunkter på att bli provanställd. Å andra sidan får trygga och rutinerade förare arbete. Det har gått många år sedan riksdagen beslöt att linjetrafiken ska konkurrensutsättas. Anställningsförfarandet är en del av spelreglerna, säger Göran Mellström, vd på Bergkvarabuss.

I första hand är det länstrafikbolagen, och ytterst politikerna i bolagen, som bestämmer om bussförarna ska tvingas söka om sina jobb eller inte.

Utanför Stockholms län slutar de flesta upphandlingar med att förarna blir uppsagda och hänvisade till att söka sina gamla jobb på nytt. Sedan varierar det om de som får tillbaka sina gamla jobb blir provanställda eller fast anställda.

När Arriva vann upphandlingarna i Jönköping 2008 och i Halmstad 2010 blev alla förare provanställda, men så är det inte alltid, enligt kommunikationschefen Tomas Hedenius:

– Det är så olika förhållanden för olika kontrakt. Ibland har vi provanställt och ibland har vi fastanställt direkt, säger han.

På Veolia är fasta jobb vanligast.

– Huvudregeln är att anställa tills vidare. Sedan kan vi provanställa i enstaka fall och då har vi en diskussion med facket, berättar personaldirektören Beata Hammarskiöld.

Veolia kräver inte att alla ska lämna utdrag ur brottsregistret. Det är annars ett vanligt krav från de flesta bussbolag. I övrigt skiljer sig anställningsförfarandet åt. Utdrag ur brottsregistret, alkohol- och drogtest och hälsoundersökning är obligatoriskt på flera håll.

Liksom provkörning, även för den som har kört i 30 år.

– Vi vill ha förare som kör säkert. Det vore diskriminering om vi bara begärde att vissa ska provköra, anser Nobinas personalchef Eva Nelson.

Hon kan förstå att förare med 30 år i yrket tycker att provkörning tyder på misstro mot deras kunskaper.

–  Men hur provkörningen tas emot beror också på hur vi som arbetsgivare framför budskapet. Det kan också vara positivt för en yrkesförare att få visa prov på yrkesskicklighet.

Konkurrensutsättningen av bussarna innebar att privata bolag tog över efter kommuner och landsting.

Ändå rullar en hel del statliga bussar på vägarna som en följd av upphandlingarna.

De statliga norska och tyska järnvägarna driver busstrafik i Sverige genom bland annat Nettbuss och Arriva.