Efter en lång debatt om vinster i välfärden på Kommunals kongress bytte förbundsstyrelsen fot. Kommunal ska verka för att en non–profitprincip ska råda i vård, skola och omsorg.
– Det känns fantastiskt bra, säger Mirja Räihä från Kommunal Stockholm som låg bakom den omdebatterade motionen.

Talarna var många när en motion om vinster i välfärden från Kommunal Stockholms län debatterades på kongressen. Motionen krävde att förbundet skulle verka för en non–profitprincip och även kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm inom offentlig sektor.

– Vinstuttag i välfärden får inte tillåtas. Våra skattepengar ska inte göra rika ännu rikare på vår bekostnad, sade Sara Ramsaur Pettersson från Skåne, som var en av dem som stödde motionen.

– Det rimmar inte att gå med vinst samtidigt som man ska förbättra kvaliteten, fortsatte hon.

Förbundsstyrelsen ansåg i sitt svar att begränsade vinstuttag inte var lösningen på problemen i offentlig sektor. Styrelsen hänvisade till sitt programförslag Vägval välfärd där bland annat striktare regler med krav på viss bemanning och mer resurser lyfts fram. Men det var inte nog för kongressen.

– Vi måste vara tydliga. Välfärd utan vinst ska vara ett mål för oss. Allt annat är bara frågor om hur vi når målet, sade Mirja Räihä från Stockholm.

Förbundsstyrelsen tog intryck av debatten. Efter att ha ajournerat kongressen i fem minuter intog Kommunals Annelie Nordström talarstolen.

– Kongressombud, vi har lyssnat på er och hört att ni har en stor oro och ängslan för vad vinstuttag i välfärden betyder. Därför beslutar vi att bifalla motionen, sade hon och möttes av jubel.

För Mirja Räihä kändes beslutet som en seger.

– Det känns jädrigt bra. Jag tror att det politiskt krävs att Kommunal sätter ner foten först och säger att vi accepterar inte det här, säger hon.

Men kongressen ville vara ännu tydligare i sitt ställningstagande. Ombuden körde även över förbundsstyrelsen och röstade för en motion om att Kommunal tillsammans med LO ska ta initiativ till en kampanj mot vinster i välfärden.