Strax efter klockan tre i natt körde förhandlingarna i diket – och försöken att nå ett nytt löneavtal avbröts. Den varslade transportstrejken vid 24 godsterminaler bryter ut i dag klockan tolv. Trots intensiva medlingsförhandlingar lyckades parterna inte nå en överenskommelse.

De varslade stridsåtgärderna gäller inte enbart arbetet vid godsterminaler. Stridsåtgärder är också varslade inom bevakningsområdet och bland miljöarbetare. I de fallen handlar det om blockad av mertid och övertidsarbete samt blockad av inhyrning och nyanställning.

Om parterna inte förmår hitta en lösning innan strejken bryter ut är risken också stor för att arbetsgivarnas varslade lockout träder ikraft under morgondagen. Då är 6 300 chaufförer utestängda från sitt arbete liksom 1 800 terminalarbetare.

När arbetsgivarna i natt kommenterade sammanbrottet i medlingsförhandlingarna beskrevs konsekvenserna av den förestående strejken som omfattande. Den exakta omfattningen och konsekvenserna av strejken är dock oklara.

Men Biltrafikens Arbetsgivareförbund varnar emellertid för mycket stora effekter i både industri och handel. Arbetsgivarna anser att omkring 70 till 80 procent av all godstrafik på väg kommer att stanna.

– Många butiker kommer att tömmas och fabriker att stanna. Risken är att konflikten leder till uppsägningar även inom industri och andra näringsgrenar, sa förbundets vd Peter Jeppsson i ett pressmeddelande när strandningen var ett faktum.

Transport uppger till TT att parterna länge var nära en lösning och att ett avtal med såväl lönenivåer som avtalslängd i linje med övriga arbetsmarknaden låg på bordet. Men när det gäller de anställdas anställningstrygghet kom man alltså inte överens

Transport krävde ett ettårigt avtal med 860 kronor mer i månaden, men under förhandlingarnas gång har förbundet fått revidera det.

– Vi har sagt att vi kan acceptera det bud som medlarna lade i går. Det ligger i linje med LO:s samordning, säger Transportordföranden Lars Lindgren till TT.

– Vi kan säkert hantera pengar och tid, men det är inte pengar som är det viktiga, utan bemanningsfrågan, säger Lars Lindgren.

Fakta

Klockan tolv i dag går terminalarbetarna i strejk på följande bolag och åkeriterminaler:

DHL Freight: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Rosersberg, Örebro, Jönköping, Värnamo och Sundsvall.

Schenker: Malmö, Helsingborg, Göteborg, Linköping, Stockholm, Örebro, Jönköping, Värnamo och Timrå.

DSV Road: Landskrona, Örebro, Jönköping, Sundsvall.

DSV Solutions: Landskrona.