Mutbrott och möjliga ”gräddfiler” för politikers anhöriga misstänks i Malmö stad. Två medarbetare inom serviceförvaltningen är polisanmälda.

Sedan personal inom förvaltningens program Jobb Malmö slagit larm har en internutredning lett till misstankar om att en tjänsteman tagit betalt av företag för att förmedla praktikplatser. I tre fall har det också skett ”oregelrätta” anställningar. Två av dessa gäller anhöriga till socialdemokratiska politiker, den tredje en person som varken var arbetslös eller Malmöbo.

Det misstänkta mutbrottet polisanmäldes i mitten av mars. Polisen lade först ned utredningen, men ärendet granskas på nytt sedan serviceförvaltningen i onsdags kom in med en komplettering, där ytterligare en medarbetare figurerar.

– Det gäller en person som beskylls för att på något sätt ha skaffat sig fördelar, säger personalchefen Glenn Willman till TT.

Enligt utredningen, som Willman gjort, går det inte att belägga några otillbörliga påtryckningar i fallen som rör anhöriga till politiker. Willman utesluter dock inte att de ansvariga kan drabbas av arbetsrättsliga åtgärder.

– Ja, om vi kommer fram till att någon eller några begått misstag i sin tjänsteutövning. Men där är vi inte ännu, säger Glenn Willman.

Hans utredning mynnar ut i förslag om ett paket åtgärder för att få tydligare rutiner och ansvarsfördelning inom Jobb Malmö. Som förebyggande åtgärd föreslår han också en kartläggning av riskerna. Men det arbetet borde redan ha varit gjort, anser Claes Sandgren, ordförande för Institutet mot mutor.

– Den här typen av förvaltning måste från början göra en riskanalys för att se var riskerna finns. Kanske finns det ett behov av särskilda regler, säger han.

Sandgren framhåller dessutom att det bör vara cirkulation på utsatta befattningar och att en person inte ensam bör få besluta utan att någon annan har insyn i besluten.

Jobb Malmö

  • Jobb Malmö är Malmö stads funktion för att stötta personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
  • För att komma i fråga för insatser måste man vara minst 18 år och skriven i Malmö.
  • Jobb Malmö arbetar med bland annat individuell coachning, studie- och yrkesvägledning, arbetsträning och arbetsrehabilitering bland annat genom praktikplatser, samt utslussning via jobb hos företag eller inom kommunen.