I takt med att alltfler miljonprogramområden måste rustas upp blir det tydligt hur snett de generösa rotavdragen slår.
Från Uppsala, Västerås och Visby kommer larmrapporter från Hyresgästföreningen där de boende efter renoveringar har fått eller hotar att få mycket höga hyreshöjningar.
Naturligtvis finns kostnaderna där, och naturligtvis är renoveringarna bra och bör fortsätta.
Det som sticker i ögonen är att av de 13,2 miljarder kronor som staten betalade ut i rotbidrag till renovering av landets bostäder förra året går inte ett öre till hyresbostäder.
Regeln att rotbidrag endast kan utgå till privat ägda bostäder blir därmed uppenbar som en tydlig klassmarkör.
Regeringens främsta, om än på goda grunder ifrågasatta, argument till att över huvud taget ha ett rot-avdrag, att det skapar jobb, faller platt till marken då regeringen förvägrar hyresgäster stöd till det skriande renoveringsbehov  som finns i våra miljonområden och samtidigt skänker miljarder till fast förmögenhetsuppbyggnad till de redan rika.
Statistiska centralbyråns statistik visar i stället ett rakt samband, ju högre inkomst desto mer har staten beviljat i skattefinansierade rotavdrag.
Fem miljarder kronor gick till de 12,5 procent av befolkningen som har en årsinkomst över 400 000 kronor.
Hälften av alla med en årsinkomst över 1 miljon kronor utnyttjade rotavdraget under 2011.
Att dagens permanenta rot-avdrag skulle ge fler jobb är sedan länge ifrågasatt.
Det akuta behovet av renoveringar i många hyresområden med åtföljande kraftiga hyreshöjningar viss dessutom på en oacceptabel brist på rättvisa.