I söndags valdes Omar Mustafa in i Socialdemokraternas partistyrelse trots att den organisation han företräder har varit med om att bjuda in antisemitiska föreläsare, något som enligt Alexander Bengtsson på tidningen Expo har fortgått fram till någon vecka före partistyrelsevalet.

Omar Mustafa själv och andra företrädare för Socialdemokraterna har nu sagt att inbjudningarna var fel och att de inte ska upprepas.

Men har Omar Mustafa fortfarande kvar sin inställning till homosexualitet, som han 2010 gav uttryck för i Studio Ett, då som generalsekreterare i organisationen Unga Muslimer:

– Om man lever som muslim och vill leva enligt alla islams regler, då lever man i ett äktenskap som är byggt mellan man och kvinna.

En renlärig muslim kan alltså inte leva som homosexuell.

Så vad ska en homosexuell person som vill leva som muslim då göra? Förneka sin sexualitet? Eller ta livet av sig?

Den homosexuelle prästen, socialdemokraten och gayaktivisten Lars Gårdfeldt skriver nu om sin vän Jocke, djupt troende kristen som in i det längsta försökte förneka sin sexualitet men som till slut gick under för dogmen att ingen renlärig kristen kan leva som homosexuell och därför valde att avsluta sitt liv för egen hand.

Hur ser Omar Mustafa på motsvarande situation för en homosexuell muslim?

Alla ska ha rätt att ändra åsikt och ingen ska behöva konfronteras med gamla citat som något för evigt hugget i sten.

De flesta av oss ska inte ens behöva kommentera ord sagda åratal tillbaka i tiden.

Men som ledamot i den socialdemokratiska partistyrelsen är det inte bara önskvärt utan också ett krav att klart kunna stå upp för grundläggande ideologiska och mänskliga ståndpunkter.

För en socialdemokrat måste det vara självklart att mänskliga rättigheter och frågan om alla människors lika värde är överordnat både ekonomiska, kulturella och religiösa dogmer.

Så vi måste få ett svar: Var står Omar Mustafa i dag när det gäller synen på homosexuella?

Kan man leva som homosexuell utan att förpassas till något slags ideologins och religiositetens B-lag?

Som ledamot i den socialdemokratiska partistyrelsen bör Omar Mustafa inte känna någon tvekan inför sitt svar.