Insikten om hur det fungerar i byggbranschen i dag lämnar ingen oberörd. Svartarbete, bristande säkerhet, brutalt utnyttjande av utländsk arbetskraft, skattefusk och dålig arbetsmiljö är konsekvenser av allt fler oseriösa aktörer och långa underentreprenörskedjor.

Den här bilden av branschen bekräftas av våra medlemmar som känner en växande frustration. Den bekräftas av byggföretagare som hör av sig till oss och stöder våra krav. Den bekräftas av myndigheter och den bekräftas av vår motpart, Sveriges Byggindustrier (BI). Det är ingen tvekan, det råder vilda västern på byggarbetsplatserna och det håller på att förgöra byggbranschen.

Trots att alla är överens om problembilden vill inte BI ta ansvar. I den pågående avtalsrörelsen finns chansen för arbetsmarknadens parter att föra in regleringar i kollektivavtalet för att skapa ordning och reda. Men Byggnads fullt rimliga krav på ett huvudentreprenörsansvar har mött hårt motstånd. BI vägrar.

Det finns en anledning till varför BI sätter käppar i hjulen. Ett huvudentreprenörsansvar skulle innebära ett större ansvar för de stora svenska byggföretagen. Det kan bli dyrt och krångligt för NCC, Skanska och Peab. De kan gärna prata om att de vill ha ordning och reda men när det kan innebära kostnader, ja då börjar de skruva på sig. BI går storföretagens ärenden och offrar småföretagarna som vill jobba med schyssta villkor och konkurrera med kunnighet och avtalsenliga löner. De mindre byggfirmorna börjar tappa förtroendet för sin egen organisation och vänder sig till oss. De efterfrågar ordning och reda i branschen.

BI:s svar på Byggnads krav är att det redan görs tillräckligt eller att andra ska göra jobbet. Skatteverket och polisen ska genom kontroller begränsa skattefusk och kriminalitet. Genom utbildningar och id-kontroller ska vi mota bort en utbredd verksamhet där människor utnyttjas, byggnadsarbetare dör av brist på säkerhet och kunskap om arbetsmiljö och där ingen kan utkrävas ansvar.

Det är svårt att förstå hur arbetsgivarorganisationen BI kan vägra ta ansvar och i stället ägna avtalsrörelsen åt att smutskasta och skylla konflikten på Byggnads. Vi har anklagats för att vara oerfarna och inkompetenta bråkstakar. De har till och med kallat oss propagandamaskiner med en dold agenda. Men inte en enda gång har vi hört arbetsgivarna diskutera andra förslag för ordning och reda än det som redan görs, och som inte är tillräckligt.

Kravet om ett huvudentreprenörsansvar ser vi som en nödvändighet för att på allvar komma åt problemen. I Norge har man ett motsvarande system som kallas Solidaransvar och som visat sig framgångsrikt. Skanska i Norge applåderar men i Sverige ställer man sig på tvären och säger att det där ska lösas av myndigheter och polis. BI:s segdragna förhandlingstaktik och märkbara ovilja att ens diskutera våra viktigaste frågor har förklarats av dem själva med att de uppmanats av Svenskt Näringsliv att hålla i bromsen i väntan på industrin. Det har försatt avtalsrörelsen i den situation vi är nu med ett stort varsel hängande över oss. Medlingsinstitutets beslut att skjuta på konflikten ser Byggnads som en öppning för att komma till en lösning. Medlarna axlar nu en tung uppgift att försöka mejsla fram den lösningen. Byggnads har hela tiden varit beredda att föra en konstruktiv förhandling. Nu är det upp till bevis för Sveriges Byggindustrier att visa att de menar allvar med att de också vill ha ordning och reda.

Johan Lindholm
ordförande Byggnads

Torbjörn Hagelin
avtalssekreterare Byggnads