Den försämrade a-kassan slår hårdast mot ungdomarna. Sedan oktober 2006 har antalet ungdomar med a-kassa minskat med 76 procent – jämfört med 43 procent bland arbetslösa från 25 år och uppåt.

Siffrorna redovisas i den nya LO-rapporten ”Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen”.

För att fler unga ska få a-kassa vill ändra på reglerna på tre punkter. Arbetsvillkoret ska vara sex månaders arbete och minst 40 timmar per månad. LO vill studerandevillkoret åter och deltidsarbetslösa ska få stämpla i 300 dagar. 75-dagarsregeln ska bort.

De nuvarande reglerna är från 2007 och 2008 och drabbar ungdomarna hårdast. Orsaken är att otrygga, tillfälliga jobb på deltid är mycket vanligare bland unga under 25 år. Hälften av alla ungdomar som jobbar har ett tillfälligt jobb – jämfört med en av tio i åldersgruppen 25 år och uppåt.

Arbetslösheten är mycket högre bland ungdomar. 153 000 unga under 25 år var arbetslösa 2012. Om man räknar bort 68 000 heltidsstuderande återstår ändå 85 000 arbetslösa. Till det kommer 93 000 deltidsarbetslösa.

Summa: 178 000 arbetslösa ungdomar på hel- eller deltid. I oktober 2006 fick drygt hälften av de arbetslösa ungdomarna ersättning från a-kassan. I oktober 2012 fick en av tio a-kassa. Utöver tuffare a-kasseregler är en förklaring att ungdomarna skrivs in i Jobbgarantin efter 90 dagar. Då ersätts a-kassa med aktivitetsstöd på 48 eller 140 kronor per dag.

Antalet ungdomar som är arbetslösa på heltid ökade med 13 000 eller 18 procent mellan 2006 och 2012. Antalet ungdomar som får a-kassa minskade med 24 000 till knappt 8 000 under samma period.

LO stöder SSU-kravet på en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Det innebär insatser från första dagen och att alla unga arbetslösa garanteras utbildning, praktikplats eller arbete inom 90 dagar.

Flera LO-förbund förhandlar om yrkesintroduktion för unga på branschnivå eller förbundsnivå.