Arbetsgivarna i EIO lockoutar elektriker. Det är både en spegling av fackets tidigare strejkvarsel och en utvidgning för att hindra att elföretag får konkurrensfördelar av strejken.

– Varslet är förvånande och visar att arbetsgivarna är militanta. De nöjer sig inte med en spegellockout utan utvidgar konflikten. Det här kommer när vi på allvar börjar komma i gång i förhandlingarna. Arbetsgivarnas varsel är oansvarigt, säger Ronny Wenngren, avtalssekreterare hos Elektrikerna.

Åsa Kjellberg Kahn är förhandlingschef hos arbetsgivarna. Hon säger att spegellockouten är till för att skaffa kontroll över konflikten. Utvidgningen handlar enligt henne om att se till att konkurrenssituationen inte snedvrids av strejken. Hon hänvisar till att facket i sitt varsel skriver att arbeten som strejkutsatta NEA-koncernen skulle ha gjort får övertas av andra företag. För att hindra att NEA-koncernen skadas så lockoutas de anställda på andra elföretag på orter där NEA är stora. Enligt arbetsgivarna rör utvidgningen 800 elektriker.

– Utvidgningen visar att EIO-företagen är lojala med varandra, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Det var i slutet av januari som facket varslade om strejk. Förhoppningen är att arbetsgivarna ska fortsätta ta in medlemsavgifterna och att ackordskontrollavgiften ska ersättas av avgift på produktionen på 0,5 procent.

Fackets strejkvarsel är i fem steg. De första strejkerna kan börja 1 april och de följande fyra upptrappningarna startar med en veckas mellanrum. På detta har arbetsgivarna svarat med en spegellockout.

Arbetsgivarnas utvidgning omfattar fackets medlemmar som arbetar hos:

  • • YIT-koncernen
  • • Elajo-koncernen
  • • Goodtech-koncernen
  • • Vinci Energies-koncernen
  • • Bravida-koncernen
  • • Midroc-koncerenen
  • • Skanska

Lockoten gäller på vissa orter: Luleå, Gävle, Borlänge, Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping.

Den senaste delen av lockouten gäller från 8 april, eftersom det är då strejken mot NEA börjar.