Foto: Janerik Henriksson

Skolor, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård har inte på marknaden att göra, anser skribenterna.

 

Politikens viktigaste uppgift under de närmaste tre, fyra decennierna är »att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken.« Det är budskapet i boken Generell välfärdspolitik – bara magiska ord från 1992, författad av Anders Borg, nu finansminister, då politisk rådgivare åt Carl Bildt.

Efter sju år vid makten är det uppenbart att detta är precis vad som håller på att ske. Under täckmantel av att ”försvara välfärdens kärna” plundras våra gemensamma tillgångar. Samhällskontraktet är på väg att rämna. Genom en rad skattesänkningar och aggressiv skattesmitning av framförallt de största företagen och de rikaste i landet, undermineras den ekonomiska basen för vår gemensamma välfärd. Det får konsekvenser. Sjukvården, den samhällsfunktion som medborgarna i detta land anser är absolut viktigast, är i dag i akut kris. Barngrupperna i skolor och på dagis blir allt större och vanvården inom äldreomsorgen gör oss alla förtvivlade. Avregleringen av bankernas kreditgivning och avregleringen av bostadsmarknaden har lett till en bostadsspekulation som gör att ungdomar i dag inte har råd att bo. Det är osäkert om de får en pension som går att leva på, eftersom pensionspengarna hamnat på börsen. En ny rikedom och en ny fattigdom växer fram sida vid sida.

När välfärden görs till marknad, blir det tydligt att något gått snett.

Marknadsanpassningen genomsyrar politiken, samhället och även våra liv. Marknadens logik är konkurrens, med vinnare och förlorare och med kortsiktig ekonomisk vinst som mål. Några vinner och de flesta av oss förlorar. Från att ha varit världsledande när det gäller att kombinera en trygg välfärd med en stark ekonomi och en ökad jämlikhet, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en ökande ojämlikhet.

Vi som motsätter oss denna utveckling, och som anser att våra skolor, vår sjukvård, omsorg, el och kollektivtrafik inte har på marknaden att göra, har de senaste valen saknat ett tydligt regeringsalternativ. Förutom att det är ett demokratiskt problem, får det oss att känna förtvivlan, ilska, uppgivenhet och vilsenhet.

Kära socialdemokrater, lyssna på de människor som sliter för att det här samhället ska fungera. Lyssna på sjukvårdspersonalen, lyssna på lärarna – och lyssna på ungdomarna som snart ska ta över ansvaret för samhället. De har all anledning att känna sig svikna av dem som i dag bär ansvaret för samhällets utveckling. Om alla bidrar efter förmåga till det gemensamma, kan vi skapa ett samhälle där allas behov kan garanteras. Skatt är grunden för ett civiliserat samhälle och vi har råd med långsiktiga satsningar på en fungerande infrastruktur och ett hållbart klimat.

Vi hoppas att nästa val blir ett val mellan olika samhällsmodeller. Lyft fram de socialdemokratiska värderingarna om solidaritet, jämlikhet och frihet! Slut upp bakom den majoritet som vill ha en välfärd driven av omsorg i stället för av vinstintresse! Låt S-kongressen 2013 bli den historiska vändpunkt då raserandet av välfärden hejdas och vi tillsammans påbörjar återupprättandet och demokratiseringen av vår gemensamma välfärd!

Gunilla Andersson

Lars Taxén

aktiva i Nätverket för gemensam välfärd. Mer om nätverket finns på deras hemsida gemensamvalfard.se.