En 53-årig man med svåra ryggbesvär fick nej till sjukersättning, därför att han inte velat operera sig. Nu prövas Försäkringskassans beslut i högsta instans.

Mannen, som lider av en förskjutning mellan ländkotorna, har mycket ont, dålig rörlighet och nedsatt kraft i benen. Han har svårt att klara enkla saker som att klä på och av sig, och läkaren på vårdcentralen bedömer att det knappast finns något arbetet han kan klara med de besvären.

Men en steloperation skulle kunna frigöra inklämda nerver i ryggen och minska mannens besvär, anser en överläkare i ortopedi vid Falu lasarett som har bedömt honom. Det tog Försäkringskassan fasta på när den avslog 53-åringens begäran om sjukersättning.

Förvaltningsrätten i Falun och kammarrätten i Sundsvall har gått på samma linje. För sjukersättning krävs att arbetsförmågan är nedsatt stadigvarande, och att möjligheterna till rehabilitering är uttömda. Om det finns en operation som kan göra mannen bättre, så måste han pröva den möjligheten innan sjukersättning kan komma ifråga, har domstolarna resonerat.

Men Högsta förvaltningsdomstolen har beviljat prövningstillstånd, för att reda ut förutsättningarna för sjukersättning trots att mannen inte vill operera sig. Det hör till saken att 53-åringen har högt blodtryck och ojämn hjärtrytm, något som kan öka riskerna vid en operation. Det här har mannens läkare vid vårdcentralen förklarat för honom – och han vill alltså inte ta risken.

Förutsättningarna för ersättning från sjukförsäkringen när en person inte vill operera sig har sällan prövats. Den enda domen i högsta instans gäller ett mål i dåvarande försäkringsöverdomstolen 1984.

Den jurist som nu förbereder målet om 53-åringen i Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att processen blir snabb, och att en dom kommer före sommaren.