Utvecklingen har vänt. Nu ökar inkomstskillnaden mellan kvinnor och män. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

2009 tjänade kvinnorna i medeltal 79,7 procent av männens inkomster. 2011 hade gapet vuxit med några tiondels procentenheter. Då tjänade kvinnorna 79,3 procent av vad männen tjänade.

Mellan 1991 och 2009 krympte gapet.

Enligt SCB beror skillnaden framför allt på att kvinnor jobbar i låglöneyrken i större utsträckning än män, arbetar mer deltid samt att kvinnorna är sjuka och föräldralediga mer än män.

Det här straffar sig i pensionsåldern. Kvinnor över 65 år får bara ut 72 procent av vad männen i motsvarande ålder får ut.

Lönegapet är minst i åldersgruppen mellan 55 och 59 år. Här får kvinnorna ut 83,5 procent av mäns inkomster. En förklaring är att många kvinnor går upp till heltid och stannar hemma mindre när barnen har blivit stora.