Om man får drömma en stund så borde arbetarrörelsen lägga sig i kunskapsbildningen på en helt annan ambitionsnivå. Inte bara tankesmedjor som tolkar och förmedlar forskningsresultat – vilket förstås är nödvändigt i en tid där media styrs av borgerligt tänkande. Utan nån form av tidsbegränsade professurer och forskningsprojekt som tar reda på hur det ligger till inom bestämda ämnesområden, naturligtvis med strikta krav på integritet och rätt att presentera obekväma resultat. Snart kommer det att finnas en hel kår av utsorterade forskare, eller såna som hoppar mellan tillfälliga anställningar. Tänk om vi hade råd att ge dem i uppdrag att göra det de är bra på!