”Du har ju sagt till mig att du har 50 procents chans att överleva. Om jag ska låta dig behålla din sjukpenning ska läkaren intyga att det är säkert att du ska dö.”

Det här står att läsa i en av många förfärande berättelser som har samlats i ”Onådiga luntan – berättelser från dom som ställts utanför”.

I går överlämnade SocialAktion luntan till Socialförsäkringsutredningen ”med förhoppningen att ni vill göra ansvariga politiker medvetna om dessa människors levnadsvillkor.”

I maj förra året bjöd SocialAktion in dem som slängts ut från a-kassan, sjukförsäkringen och nekats socialbidrag att berätta för makthavarna hur de har det. Resultatet blev 40 tätskrivna  sidor med berättelser från avgrunden.

”Det är så att människor tar sina liv i hopplös förtvivlan i Sverige i dag! Det är så att livslusten släcks hos många fler. Det är så att många bemöts illa. Det återkommer hos så många, skriver Cicilia Heule, Maria Wallin och Claudetta Skilving som har sammanställt Onådiga luntan.

Det är deras fasta övertygelse att den absoluta majoriteten i Sverige inte vill bli framgångsrika på andras bekostnad och att det blir förändringar, om vanligt folk och beslutsfattare bara blir medvetna om dessa människors levnadsvillkor:

”Något annat är inte värdigt ett land som Sverige.”

• Här kan du ladda ner onådiga luntan.