Egentligen är det självklart att det i varje plats, landskap eller stad finns flera lager av bilder även om det inte syns på en gång. Fotografier vittnar (sanningsenligt eller inte) dessutom gärna om händelser som ägt rum och om människor som befunnit sig just där. Även litteraturen kan hjälpa oss att skapa nya inre bilder av annars välkända miljöer och låta nutiden flyta ihop med det förgångna.

När konstnären Elisabeth Westerlund (född 1965) bokstavligen flätar eller syr ihop två eller flera bilder till en bild blir det till en väldigt påtaglig och konkret påminnelse om hur många tids- och minneslager som varje plats rymmer. Som i collaget ”World Trade Center”, 2013, där tvillingtornen syns som en suddig fantombild. Det är som om byggnaderna finns samtidigt som de inte finns. Dessutom framstår Westerlunds metod att med nål och tråd fästa det äldre fotografiet som små runda och paljettliknande fragment både som en meditativ och besvärjande handling som vill få oss att se ett välkänt motiv med ny blick.

Thomas Olsson

Konstutställning

Slakten Stormen Minnet och Glömskan

Konstnär: Elisabeth Westerlund
Galleri: Björkholmen gallery, Stockholm
Pågår till och med: 23 februari