Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv tycker LO visar prov på dåligt självförtroende och att man inte riktigt tror på det man har att erbjuda när facket så skarpt kritiserar att arbetsgivarorganisationer inte längre vill ta in fackets medlemsavgifter.

– Det finns mängder av avtalsområden bland tjänstemännen där det inte finns något avtal om att arbetsgivarna ska ta in avgifterna till facket, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

I början av veckan kritiserade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson att flera arbetsgivarorganisationer sagt upp inkasseringsavtalen och han kallade det för en ”djävulsk provokation” och sa att det var helt onödigt och bara ett sätt att försvåra för facket.

Sedan dess har industriarbetsgivarna lagt ett bud på ett treårigt avtal med en löneökning på 4,5 procent. Facket har reagerat mycket skarpt på budet. Arbetsgivarnas Christer Ågren tycker budet ligger på en rimlig nivå.

– Det ligger väl över inflationen och ger industrin förutsättningar att ta sig igenom den besvärliga situationen, säger han.

Och han säger att det framför allt är nivån i fackets bud som är problematisk. Dessutom vänder han sig mot att LO-förbunden vill ha ett krontalspåslag för dem med en inkomst under 25 000 kronor i månaden. Enligt honom gör det att enkla jobb försvinner och att unga får ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivarnas Christer Ågren vänder sig särskilt mot att Elektrikerförbundet varslat om konflikt för att ha kvar någon form av inkasseringsavtal.

– Elektrikerna har en orimlig ståndpunkt. De vill att arbetsgivarna ska betala det som medlemmarna inte vill betala. Och det är häpnadsväckande att varsla om konflikt två månader förväg i en delfråga, säger han.

Elektrikernas varsel om konflikt bygger på att facket vill att arbetsgivarna ska fortsätta ta in medlemsavgifterna och att arbetsgivarna ska betala en särskild avgift på produktionen, som ersätter granskningsavgiften.

LO:s Torbjörn Johansson var aningen optimistisk när det gäller förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om förändringar av de avtalade försäkringarna. Tongångarna är liknande från Christer Ågren. Han säger:

– Det är möjligt att vi kan få ihop ett paket på det här området.