En enig LO-styrelse har antagit ett åtgärdsprogram som påstås fullfölja LO-kongressens krav på en non-profit-linje genom att begränsa vinsterna i välfärden, avskaffa lagen om valfrihet och omarbeta lagen om offentlig upphandling.

LO-styrelsen föreslår nya så kal­la­de allmännyttiga samhällsbolag där vinstuttag och värdeöverföringar begränsas till att motsvara statsskuldsräntan plus en procent på det totala kapitalet, vilket i dag skulle innebära cirka 2,5 procent.

Redan därmed har non-profit tolkats som ”some profit”.

Den nya bolagsformen för offentligt finansierade privata företag föreslås dessutom bli dispositiv, det vill säga inte ens tvingande för kommuner och landsting. Den ska kunna kringgås genom kommunalt beslutade undantag från huvudregeln i form av särskilda driftsavtal.
”Kommun och landsting kan således, genom driftavtal, göra avsteg från huvudregeln och anlita aktiebolag samt tillåta högre vinstuttag och värdeöverlåtelser”, lyder LO-styrelsens generösa undantagsparagraf från kongressens non-profit-linje.

Det ligger i sakens natur att dessa driftavtal, om LO:s förslag alls genom­förs, leder till att vinstkramarna från första stund kommer att sätta in all kraft på att göra ”undantagen” till den verkliga huvudregeln, i varje fall i Stockholm och andra storstadsregi­oner – särskilt i en lätt förutsedd situation när de privatiserade företagen med full uppbackning av Svenskt Näringsliv, Almega, Vårdföretagarna och Friskolornas Riksförbund kommer att vägra gå med på att ombilda sig till ”samhällsbolag”.

Nätverket Välfärd utan vinst beklagar att LO:s styrelse, trots en delvis utmärkt analys av problemen från välfärdsutredningen, har valt en sådan svag kompromiss. Den tycks ha utgått ifrån hänsyn till den socialdemokratiska partiledningen, som anser att ett vinstförbud inte låter sig göras, i stället för att följa det beslut om non-profit som antogs av LO-kongressen och som har ett så överväldigande stöd i löntagaropinionen. Risken är att den socialdemokratiska partikongressen i april ytterligare urvattnar förslaget.

Att detta knappast blidkar riskkapitalet, det privata näringslivets jättar och de borgerligas vinsthökar visar de senaste dagarnas raseri från Svenskt Näringsliv med flera. Att bara våga ifrågasätta vinstplundringen av välfärden är för storbolagen en förbry­telse. För striden handlar om det principiella: Vad ska styra vår gemensamma välfärd, de privata företagens vinstjakt eller människors behov och demokratiska beslut?

Svenskt Näringslivs och de borger­ligas kampanjer för företagens rätt att bli rika på skattepengarna till välfärden måste bemötas av en massiv folkrörelse som sätter behoven före vinsten. I den kampen förenas alla vi som vänder oss mot vinstplundringen, oavsett praktiska lösningar. LO-kongressens principiella ställningstagande är här den starkaste positionen och utgångspunkten för vår motoffensiv.

• Nej till vinster i välfärden – kamp för en lex Carema som förbjuder vinstuttag ur skatte­finansierad välfärd!

• Slå tillbaka Svenskt Näringslivs och borgar­nas kampanjer för vinstplundring av välfärden!

• Återta och rusta upp välfärden i egen gemensam regi med makt åt brukare och anställda!

Antaget av nätverket Välfärd utan vinst
Sanna Tefke, vårdbiträde
Göran Gustavsson, skötare
Bengt Silfverstrand, fd riksdagsledamot