Finansminister Anders Borg (M) försöker nu tona ned ”tumultet” kring de havererade jobbpaktsförhandlingarna.

– Vi kommer inte att stoppa upp våra processer. Vi kommer under de närmaste veckorna eller månaderna lägga förslag på de åtgärder som är på vårt ansvar: arbetsgivaravgifter, handledarstöd, stödstrukturer och a-kasseavgift, säger Borg.

– Det arbetet försenas inte och därför är det inte nödvändigtvis så att ikraftträdandet av alla de här åtgärderna försenas.

Så fort den pågående avtalsrörelsen är över kommer regeringen att intensifiera arbetet för att komma framåt i branschvisa förhandlingar, enligt Borg.